С Ъ О Б Щ Е Н И Е ТСУ 94В-11221-1/07.02.2022г.

202

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ТСУ 94В-11221-1/07.02.2022г.                    

       ДО 

ОБЩИНА-ПЛЕВЕН

                                                                          Пл. „Възраждане“2

                                                                                                                                       П. К. МЯШКОВА

Ул. „Я.Сакъзов“13

                                                                          П. Г. ТОДОРОВ

                                                                          Ул. „Я.Сакъзов“13

      Л. И. ЗАГОРСКА

В. И. МАЛАКОВ

   Ул. „Я.Сакъзов“13

Б. И. КАРАМФИЛОВ

                                                                          П. И. КАРАМФИЛОВА

                                                                          Ул. „Я.Сакъзов“13

 К. С. КАСПАР

                                                                           Ул. „Я.Сакъзов“13

                                   Л. В. ПЕНОВ

Ул. „Я.Сакъзов“13

Б. Д. БАЛЕВ

    И. Д. БАЛЕВА

   Ул. „Я.Сакъзов“13

                                                                          Г. С. ИВАНОВА

                                                                          П. С. СТОЯНОВА

                                                                          Ул. „Я.Сакъзов“13

                                                                          Я. В. ПЪРВАНОВ

                                                                          Ул. „ЯСакъзов“13

                                                                           Неидентифицирани гаражи

                                                                           56722.662.158.1.9, 56722.662.158.1.10,

                                                                           56722.662.158.1.11,56722.662.158.1.12,

                                                                           56722.662.158.2.2, 56722.662.158.2.4,

                                                                           56722.662.158.2.5

Гр.Плевен

 

            Уважаеми дами и господа,

Съобщавам Ви , че във връзка със заявление вх.№ТСУ 94В-11221-1/28.01.2022 г. от  В. И. Димитров е издадена виза за проектиране на основание чл.140,ал.3 от ЗУТ на Гл.архитект на Община Плевен за  „Преустройство на избено помещение №1 и №2 и антре в Ателие за индивидуална творческа дейност“ в сграда с идентификатор  56722.662.158.1 ,с адрес на имота гр.Плевен ,ул. „Янко Сакъзов“13.

 

С уважение :

арх. Св.Митев

Главен архитект-Община Плевен

Файлове:

Скица - СГКК.jpg Скица - СГКК.jpg