С Ъ О Б Щ Е Н И Е ТСУ-08-17-6/12.01.2022г.

27

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ТСУ-08-17-6/12.01.2022г.         

ДО

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

Н. И. БАЛЕВА

Б. А. БАЛЕВ

УЛ.”ДАСКАЛ ДИМО” №16

ГР.ПЛЕВЕН

 

В. Л. ПАНТАЛЕЕВА

УЛ.”ДАСКАЛ ДИМО” №16

ГР.ПЛЕВЕН

 

М. А. ТРИФОНОВА

А. В. ТРИФОНОВ

УЛ.”ХАДЖИ АНГЕЛ” №12

ГР.ПЛЕВЕН

 

П. М. ХРИСТОВА

УЛ.”ХАДЖИ АНГЕЛ” №12

ГР.ПЛЕВЕН

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

Във връзка със заявление вх.№ ТСУ-08-17-6/11.01.2022г. и на основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, Ви съобщавам, че е издадена скица с виза за проектиране на „Гараж с площ 18 кв.м” в УПИ V, кв. 349 по плана на гр. Плевен, с идентификатор 56722.660.296, с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Даскал Димо“ №16.

 

 

С уважение,

арх. Светослав Митев:

Главен архитект на Община Плевен

Файлове:

Скица.1_.jpg Скица.1_.jpg