Проведе се заключителна пресконференция по Проект „Повече знания за по-качествено административно обслужване” с период на изпълнение 10.05.2013 – 10.05.2014

1733

Файлове:

_4_30042014.doc _4_30042014.doc