Протокол за поставяне на стикер Предписание на ИУМПС

209