Покана за публично обсъждане

1314

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

 

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл.51, ал.1 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на Бюджета на Община Плевен 

             ОРГАНИЗИРАМ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на Годишния отчет за изпълнението на Бюджета на Община Плевен за 2016 год. 

       на 24 август  2017 г. (четвъртък) от 17.30 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова", ул."Димитър Константинов" № 2, град Плевен.

            Отчетът е публикуван в Интернет страницата на Община Плевен.

 

 

МАРТИН МИТЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН