Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-813-1/26.04.2022 г.

139

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-813-1 гр. Плевен 26.04.2022 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти с идентификатори…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-818-1/27.04.2022 г.

140

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-818-1 гр. Плевен 27.04.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-165/27.04.2022г. на зам. кмета на Община  Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-808-1/19.04.2022 г.

258

До Неидентифицирани 56722.662.406.1.1 56722.662.406.1.2 ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-808-1 гр. Плевен, 19.04.2022 г.             Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-816-1/26.04.2022 г.

220

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-816-1 гр. Плевен   26.04.2022 г. Община - Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ- 30-814-1/26.04.2022 г.

177

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ- 30-814-1 гр. Плевен 26.04.2022 г. Община - Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-815-1/26.04.2022 г.

110

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ- 30–815 -1 гр. Плевен, 26.04. 2022г.           Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в м. „Стража” землището…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-797-1/15.04.2022 г.

299

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-797-1 гр. Плевен 15.04.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-159/13.04.2022г. на зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-795-1/15.04.2022 г.

243

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-795-1 гр. Плевен 15.04.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-152/13.04.2022г. на зам. кмета на Община  Плевен…