Обявления

УВЕДОМЛЕНИЕ ТСУ-94Ц-3629-1/25.06.2019год.

92

ДО Г.Ц.ГЕТЕВА УЛ.„ЦАР СИМЕОН”№19 ДО Д.М. ИВАНОВ УЛ.„ЦАР СИМЕОН”№19 ДО Р. К. ИВАНОВА  УЛ.„ЦАРСИМЕОН”№19    ДО В.М. БЕНЕВ УЛ.„ЦАР СИМЕОН”№19 ДО  А. П. ИВАНОВ УЛ.”ЦАР СИМЕОН”№19 ДО Н. Г. ПЕТРОВА…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-14-1/30.05.2019 г.

798

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-14-1/30.05.2019 г. гр. Плевен   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-72-1/30.07.2019 г.

108

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ-30-72-1 гр. Плевен  30.07.2019 г. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-321/26.07.2019 г. на Зам. кмета на Община …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-69-1/29.07.2019 г.

113

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-30-69-1 гр. Плевен 29.07.2019 год.  Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 325 от 26.07.2019год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-70-1/29.07.2019 г.

118

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-30-70-1 гр. Плевен 29.07.2019 год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 324 от 26.07.2019год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-71-1/30.05.2019 г.

112

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ- 30- 71-1/30.07.2019 г. гр. Плевен Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-322/26.07.2019 г. на Зам. Кмета на Община Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-67-1/26.07.2019 г.

101

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ 30-67-1   гр. Плевен  26.07.2019 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със  № РД–12– 326 /26.07.2019 г.  на Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-66-1/26.07.2019 г.

115

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-30-66-1 гр. Плевен 26.07.2019 год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед № РД-12-323  от  26.07.2019 год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…

УВЕДОМЛЕНИЕ ТСУ-94Т-2746-1/15.07.2019 г.

93

ДО      М. Г. ЦВЕТКОВ УЛ. „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” №18,   ГР. ПЛЕВЕН ДО      З. М. МАРИНОВА УЛ. „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” №18,  ГР. ПЛЕВЕН ДО      НЕИДЕНТИФИЦИРАН УЛ. „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” №18,  …