Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ 94А-4529-1/21.012020

101

ДО П. К. ДИНКОВА УЛ „Г. БЕНКОВСКИ” № 6а, ЕТ. 1, АП.1 ГР. ПЛЕВЕН ДО А. Е.ГЕВРЕКОВ УЛ „Г. БЕНКОВСКИ” № 6а, ЕТ. 1, АП.2 ГР. ПЛЕВЕН ДО И.П.ЯНКОВ УЛ „Г. БЕНКОВСКИ” № 6а, ЕТ. 2, АП.3 ГР. ПЛЕВЕН ДО И.Л.АНДРОНОВ УЛ „Г. БЕНКОВСКИ”…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-197-1/27.02.2020г.

99

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ -30-197-1 гр. Плевен 27.02.2020г.          Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-97/26.02.2020г. на Зам.…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-94П-5361/26.02.20г.

113

                                                       ДО                                                                                 Е.С. Господинова…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-165-1/04.02.20г.

98

ДО         Б.Т. СТОЯНОВ,УЛ. „БАЛЧИК”         Й.В. СТОЯНОВА,УЛ. „БАЛЧИК”         Г. Н. ПЕТКОВА, УЛ. „БАЛЧИК”         ГР. ПЛЕВЕН                                                                       …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-192-1/25.02.2020 г.

95

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-192-1 гр. Плевен 25.02.2020 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-85/25.02.2020 г. на Зам. кмета на Община  Плевен…