Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30-1173-1/06.02.2023г. гр. Плевен

119

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30-1173-1/06.02.2023г. гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл.150, ал.8 и чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-34 от 24.01.2023г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1166-1/02.02.2023 г.

127

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1166-1 гр. Плевен 02.02.2023 г. Община  Плевен, на основание чл.150, ал.8 и чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-59/01.02.2023 г. на Зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 30 - 1164 – 1 гр. Плевен, 02.02.2023год.

126

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 30 - 1164 – 1 гр. Плевен, 02.02.2023год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 54 от 01.02.2023 год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1162-1/01.02.2023 год.

128

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1162-1 гр. Плевен 01.02.2023 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-51/31.01.2023…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1165-1/02.02.2023 г.

131

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1165-1 гр. Плевен 02.02.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-61/01.02.2023 г. на зам. кмета на Община  Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ – 30 – 1161 – 1 гр. Плевен, 31.01.2023 г.

137

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ – 30 – 1161 – 1 гр. Плевен, 31.01.2023 г.               Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 30 – 1163 – 1 гр. Плевен, 01.02.2023год.

134

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 30 – 1163 – 1 гр. Плевен, 01.02.2023год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 53 от 01.02.2023 год. на Зам. Кмета на Община Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1050-1/09.11.2022 г.

124

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1050-1 гр. Плевен 09.11.2022 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.49 по…

СЪОБЩЕНИЕ Изх. № ТСУ-94Р-5140-2/09.01.2023г.

129

СЪОБЩЕНИЕ Изх. № ТСУ-94Р-5140-2/09.01.2023г. ДО Р. Р. БОРИСОВА ул. „3-ти март“ с. Опанец общ. Плевен Т. А. ДИНОВ ул. „Г. М. Димитров” гр. Плевен Б. А. КОНОВА Г. Й. КОНОВ ул. „Г. М. Димитров” гр. Плевен                …