Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1580-1/28.02.2024 год.

141

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1580-1 гр. Плевен 28.02.2024 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-94/27.02.2024…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1579-1/27.02.2024 г.

123

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1579-1 гр. Плевен 27.02.2024 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-98/27.02.2024 г. на Директор дирекция „УТ“…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1551-1/01.02.2024 г.

116

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1551-1 гр. Плевен 01.02.2024 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти с идентификатори…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА КПИИ В КВ.83 С. БРЕСТОВЕЦ - № ТСУ-26-7640-2/22.02.2024 Г.

116

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.150, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-1706/22.11.2023 г. и заявление вх.…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ.8 С.ТУЧЕНИЦА- № ТСУ-94Н-4701-1/22.02.2024 Г.

99

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-1706/ 22.11.2023 г. на Кмета на Община…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЗ С.ЯСЕН- № ТСУ-26-7072-1/22.02.2024 Г.

98

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.124а, ал.2 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-1706/22.11.2023 г. на Кмета на Община Плевен и заявление вх. № ТСУ-26-7072-1/07.02.2024…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ В КВ.604В ГР.ПЛЕВЕН- № ТСУ-26-935-2/22.02.2024 Г.

118

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-1706/22.11.2023 г. на Кмета…