Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-773-1/22.03.2022 г.

173

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-773-1 гр. Плевен 22.03.2022 г. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-120/21.03.2022…

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ– 30 -764-1 гр. Плевен 17.03.2022 г.

210

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ– 30 -764-1 гр. Плевен 17.03.2022 г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със  № РД–12–107/17.03.2022 г.  на Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-766-1/18.03.2022 г.

144

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-766-1 гр. Плевен 18.03.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-108/17.03.2022г. на зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-770-1/18.03.2022 г.

157

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-770-1 гр. Плевен 18.03.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-111/17.03.2022г. на зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-771-1/18.03.2022 г.

153

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-771-1 гр. Плевен 18.03.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-110/17.03.2022 г. на зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-769-1/18.03.2022 г.

143

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-769-1 гр. Плевен 18.03.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-112/17.03.2022 г. на зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-768-1/18.03.2022 г.

143

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-768-1 гр. Плевен 18.03.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-115/17.03.2022 г. на зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-767-1/18.03.2022 г.

152

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-767-1 гр. Плевен 18.03.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-106/17.03.2022 г. на зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-698-1/27.01.2022 г.

161

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-698-1 гр. Плевен 27.01.2022 г. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на урегулирани поземлени…

У В Е Д О М Л Е Н И Е № ТСУ-94С-10197-1/07.03.2022 г. за издадена заповед за промяна в разрешение за строеж

127

ДО Св. Н. Матеева бул. „Христо Ботев“ №158, гр. Плевен Копие до:        Р. М. Димитрова М. Д. Монов ж.к. „Дружба“ бл.213, гр. Плевен ОТНОСНО: Искане с вх.№ ТСУ-94С-10197-1/16.02.2022г. за издаване на заповед за смяна…