Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1452-1/17.10.2023 г.

120

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1452-1 гр. Плевен 17.10.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-522/16.10.2023 г. на Зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1455-1 гр. Плевен, 17.10.2023г.

131

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1455-1 гр. Плевен, 17.10.2023г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-525/16.10.2023г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Изменение на Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1454-1 гр. Плевен, 17.10.2023г.

123

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1454-1 гр. Плевен, 17.10.2023г.   Община - Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение на действащия Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1456-1/17.10.2023г. гр. Плевен

142

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1456-1/17.10.2023г. гр. Плевен     Община Плевен, на основание чл.150, ал.8 и чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-518 от 13.10.2023г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30-1449-1 гр. Плевен, 17.10.2023год.

124

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30-1449-1 гр. Плевен, 17.10.2023год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 524 от  16.010.2023 год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1448-1/16.10.2023 г.

121

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1448-1 гр. Плевен 16.10.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-519/13.10.2023 г. на Зам. кмета на Община …

СЪОБЩЕНИЕ ТСУ-26-7221-8/19.09.2023г. Община Плевен

115

СЪОБЩЕНИЕ ТСУ-26-7221-8/19.09.2023г. Община Плевен      ДО „РЕСТАРТ 2022” ЕООД Представлявано от управител С.И. Чичев ул. „Баба Илийца”  №2, ет.9 гр. София   Във връзка със заявление вх. № ТСУ- 26-7221-8/05.09.2023г., Ви…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1446-1/13.10.2023 г.

145

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1446-1 гр. Плевен 13.10.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-517/12.10.2023 г. на Зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ– 30-1445-1 гр. Плевен, 12.10.2023 г.

132

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ– 30-1445-1 гр. Плевен, 12.10.2023 г.               Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени…

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОУП ПЛЕВЕН –ТСУ-92-4024-1/12.10.2023 г.

123

ОБЯВА за среща за обществено обсъждане На основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ и чл.15, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка, Община Плевен съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1444-1 Гр. Плевен, 12.10.2023г.

126

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1444-1 Гр. Плевен, 12.10.2023г.                                                                                                                                                                           …

СЪОБЩЕНИЕ №ТСУ-94Е-4988-1/11.10.2023 г.

120

СЪОБЩЕНИЕ №ТСУ-94Е-4988-1/11.10.2023 г.                                                                                                                              …