Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30–1633-1 гр. Плевен, 22.04.2024г.

209

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30–1633-1 гр. Плевен, 22.04.2024г.            Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици на поземлени имоти в…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1631-1 гр. Плевен, 18.04.2024г.

182

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1631-1 гр. Плевен, 18.04.2024г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1613-1 гр. Плевен, 04.04.2024г.

199

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1613-1 гр. Плевен, 04.04.2024г. Община Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение на Подробен устройствен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1630-1/16.04.2024 г.

201

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1630-1 гр. Плевен 16.04.2024 г. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-176/15.04.2024 г. на Директор Дирекция „УТ“…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1629-1/16.04.2024 г.

189

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1629-1 гр. Плевен 16.04.2024 г. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-173/15.04.2024 г. на Директор Дирекция „УТ“…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1628-1/16.04.2024 г.

197

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1628-1 гр. Плевен 16.04.2024 г. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-174/15.04.2024 г. на Директор Дирекция „УТ“…

СЪОБЩЕНИЕ ТСУ-26-716-4/10.04.2024Г.

201

СЪОБЩЕНИЕ ТСУ-26-716-4/10.04.2024Г.                                                                                                                             …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1625-1 гр. Плевен, 12.04.2024г.

215

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1625-1 гр. Плевен, 12.04.2024г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-169/12.04.2024г. е одобрен: Подробен устройствен план - План за застрояване…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1626-1/12.04.2024 г.

166

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1626-1 гр. Плевен 12.04.2024 г. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-170/12.04.2024г. на Директор Дирекция „УТ“…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1624-1/12.04.2024 г.

160

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1624-1 гр. Плевен 12.04.2024 г. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-168 от 12.04.2024 год. на Директор дирекция „УТ“…