Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1418-1/21.09.2023 г.

110

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1418-1 гр. Плевен 21.09.2023 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти с идентификатори…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1337-1/20.07.2023 г.

115

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1337-1 гр. Плевен 20.07.2023 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти с идентификатори…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1414-1/19.09.2023 г.

131

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1414-1 гр. Плевен 19.09.2023 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, на поземлени имоти в кв. 33 по…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1463-1/19.10.2023г. гр. Плевен

162

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1463-1/19.10.2023г. гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-532/18.10.2023г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен Подробен Устройствен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1460-1/18.10.2023 г.

158

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1460-1 гр. Плевен 18.10.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-530/17.10.2023 г. на Зам. кмета на Община …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1461-1/18.10.2023 г.

144

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1461-1 гр. Плевен 18.10.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-529/17.10.2023 г. на Зам. кмета на Община …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1462-1/18.10.2023 г.

119

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1462-1 гр. Плевен 18.10.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-528/17.10.2023 г. на Зам. кмета на Община …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1458-1/18.10.2023 г.

135

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1458-1 гр. Плевен 18.10.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-526/16.10.2023 г. на Зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30–1457-1 гр. Плевен, 18.10.2023г.

133

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30–1457-1 гр. Плевен, 18.10.2023г.            Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици на поземлени имоти в…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30-1459-1 гр. Плевен, 18.10.2023год.

129

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30-1459-1 гр. Плевен, 18.10.2023год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 531 от 17.10.2023год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1450-1 гр. Плевен, 17.10.2023 г.

133

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1450-1 гр. Плевен, 17.10.2023 г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със   заповед № РД–12–527/16.10.2023г. на Кмета на Община Плевен е одобрено Изменение…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1453-1/17.10.2023 г.

131

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1453-1 гр. Плевен 17.10.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-523/16.10.2023 г. на Зам. кмета на Община …