Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ- 30- 615-1/29.10.2021. гр. Плевен

540

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ- 30- 615-1/29.10.2021.  гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-397/28.10.2021г. на Зам. Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ -30 – 621-1 гр. Плевен 29.10.2021г.

93

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ -30 – 621-1 гр. Плевен 29.10.2021г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-393/28.10.2021 г. на Зам. Кмета на Община…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-618-1/29.10.2021 г.

106

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ-30-618-1 гр. Плевен, 29.10.2021 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-396/28.10.2021г. на зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-619-1/29.10.2021 г.

97

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ-30-619-1 гр. Плевен, 29.10.2021 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-394/28.10.2021г. на зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-620-1/29.10.2021 г.

101

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ-30-620-1 гр. Плевен, 29.10.2021 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-398/28.10.2021г. на зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-617-1/29.10.2021 г.

89

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ-30-617-1 гр. Плевен, 29.10.2021 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-399/28.10.2021г. на зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-616-1/29.10.2021 г.

92

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ-30-616-1 гр. Плевен, 29.10.2021 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-395/28.10.2021г. на зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-614-1/28.10.2021 г.

87

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ-30-614-1 гр. Плевен, 28.10.2021 год. Община Плевен, на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-370/25.10.2021 год. на Зам. кмета на Община Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-613-1/28.10.2021 г.

106

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ – 30-613-1/28.10.2021г., гр. Плевен Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-610-1/26.10.2021 г.

113

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ-30-610-1 гр. Плевен, 26.10.2021 год. Община Плевен, на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-368/20.10.2021 год. на Зам. кмета на Община Плевен…