Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1586-1 гр. Плевен 05.03.2024 г.

143

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1586-1 гр. Плевен 05.03.2024 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на урегулиран поземлен имот…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1585-1/05.03.2024 г.

131

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1585-1 гр. Плевен 05.03.2024 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени с идентификатори…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1603-1/26.03.2024 г.

158

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1603-1 гр. Плевен 26.03.2024 г. Община Плевен, на основание чл.150, ал.8 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-142/26.03.2024г. на Директор дирекция „УТ“…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1606-1/26.03.2024 г.

139

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1606-1 гр. Плевен 26.03.2024 г. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-140 от 25.03.2024 год. на Директор дирекция „УТ“…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ– 30-1604-1 гр. Плевен, 26.03.2024г.

152

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ– 30-1604-1 гр. Плевен, 26.03.2024г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със   заповед № РД–12–141 / 25.03.2024 г.  на Кмета на Община Плевен е одобрено  …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1602-1/26.03.2024 г.

137

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1602-1 гр. Плевен 26.03.2024 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-138/25.03.2024 г. на Директор дирекция „УТ“…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1605-1/26.03.2024 г.

134

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1605-1 гр. Плевен 26.03.2024 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-139/25.03.2024 г. на Директор дирекция „УТ“…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30-1601-1 гр. Плевен, 25.03.2024год.

158

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30-1601-1 гр. Плевен, 25.03.2024год.   Община  Плевен, на основание чл.150, ал.8 и чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 137 от 25.03.2024год. на Зам. Кмета на Община Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1570-1/22.02.2024 г.

138

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1570-1 гр. Плевен 22.02.2024 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени с идентификатори…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1600-1 гр. Плевен, 22.03.2024 г.

156

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1600-1 гр. Плевен, 22.03.2024 г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със   заповед № РД–12–136 / 22.03.2024 г.  на Кмета на Община Плевен е одобрено…