Обявления

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 49 С. РАДИШЕВО - № ТСУ-91-656-29/02.11.2022 г.

53

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ и на основание Заповед № РД-10-2024/23.11.2015 г. на Кмета…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 35 ГР. СЛАВЯНОВО - № ТСУ-91-656-23/02.11.2022 г.

48

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.150, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ и на основание Заповед № РД-10-2024/23.11.2015 г. на Кмета на Община…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 2А ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-91-656-30/02.11.2022 г.

59

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ, на основание Решение на Общински съвет Плевен…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 83 С. ВЪРБИЦА - № ТСУ-91-656-24/02.11.2022 г.

48

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и на основание Заповед №РД-10-2024/ 23.11.2015 г. на Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1044-1/02.11.2022 г.

75

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1044-1 гр. Плевен 02.11.2022 г. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-528/01.11.2022…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ – 30-1043-1 гр. Плевен, 02.11.2022г.

81

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ – 30-1043-1 гр. Плевен, 02.11.2022г.   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:   Изменение на действащия…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1005-1/30.09.2022 г.

83

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1005-1 гр. Плевен 30.09.2022 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти в кв. 17а…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-982-1/08.09.2022 г.

80

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-982-1 гр. Плевен 08.09.2022 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти в кв. 56…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30 - 1041 – 1 гр. Плевен, 01.11.2022г.

83

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30 - 1041 – 1 гр. Плевен, 01.11.2022г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-525/31.10.2022 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Изменение…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ – 30-1039-1/28.10.2022г. гр. Плевен

213

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ – 30-1039-1/28.10.2022г. гр. Плевен   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:   Изменение на действащия…