Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ – 30 – 504 -1 гр. Плевен 09. 06.2021год.

94

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ – 30 – 504 -1 гр. Плевен 09. 06.2021год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 203 от 06.06.2021год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…

О Б Я В Л Е Н И Е № Т СУ - 30 - 505 – 1 гр. Плевен, 09.06.2021 г.

87

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ - 30 - 505 – 1   гр. Плевен, 09.06.2021 г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със  заповед № РД–12–198/03.06.2021 г.  на…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30- 501-1/07.06.2021 г.

110

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-501-1 гр. Плевен 07.06.2021 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-197/03.06.2021г. на зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-502-1/07.06.2021 г.

103

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-502-1 гр. Плевен 07.06.2021 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-196/03.06.2021г. на зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30- 500-1/07.06.2021 г.

93

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-500-1 гр. Плевен 07.06.2021 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-195/03.06.2021г. на зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30- 499-1/03.06.2021 г.

103

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-499-1 гр. Плевен 03.06.2021 Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-188/31.05.2021…

О Б Я В Л Е Н И Е ТСУ-94П-5815-1 гр. Плевен, 03.06.2021г.

112

   О Б Я В Л Е Н И Е       ТСУ-94П-5815-1 гр. Плевен, 03.06.2021г.                                                                                                              …