Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ – 30 – 862 – 1 гр. Плевен 03. 06.2022год.

84

О Б Я В Л Е Н И Е   №ТСУ – 30 – 862 – 1 гр. Плевен       03. 06.2022год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 251 от 02.06.2022год. на…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-861-1/02.06.2022 год.

85

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-861-1 гр. Плевен 02.06.2022 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-241/31.05.2022…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-854-1/31.05.2022 г.

92

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е № ТСУ-30-854-1 гр. Плевен 31.05.2022 г. Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-858-1/02.06.2022 г.

105

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-858-1 гр. Плевен 02.06.2022 г. Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в  кв. 424а по плана  на гр. Плевен, че е изработен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-860-1/02.06.2022 г.

73

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-860-1 гр. Плевен 02.06.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-247/02.06.2022 г. на Зам. Кмета на Община Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-855-1/31.05. 2022 г.

102

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-855-1 гр. Плевен 31.05. 2022 г. Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в  кв. 186 по плана  на гр. Плевен, че е изработен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-845-1/20.05.2022 г.

89

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-845-1 гр. Плевен 20.05.2022 г. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти с идентификатори…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-852-1/27.05.2022 г.

85

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-852-1 гр. Плевен 27.05.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-235/25.05.2022г. на зам. кмета на Община  Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-849-1/26.05.2022 г.

95

            О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е                                                     № ТСУ-30-849-1/26.05.2022г.                   …