Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30- 435-1/30.03.2021 г.

80

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-435-1 гр. Плевен 30.03.2021г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-99/30.03.2021г. на зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-439-1/31.03.2021 г.

68

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-439-1 гр. Плевен 31.03.2021г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-100/30.03.2021г. на зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ -30-441-1 гр. Плевен 31.03.2021г.

65

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ -30-441-1 гр. Плевен 31.03.2021г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-98/30.03.2021г. на Зам. Кмета на Община Плевен…

СЪОБЩЕНИЕ № ТСУ-94М-360-1/30.03.2021г. ЗА ЗАПОВЕД ЗА ДОСТЪП ДО ЧУЖД ИМОТ

62

ДО М. Л. Цекова ул. „Константин Величков”, №8 гр. Плевен С. А. Атанасов ул. „Ал. Стамболийски” №23 с. Къртожабене общ. Плевен              УВАЖАЕМИ Г-ЖО ЦЕКОВА и Г-Н АТАНАСОВ, Уведомяваме, Ви че е издадена…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ № ТСУ-94Е-2122-1/08.03.2021г.

56

ДО Б. Т. КОЖУХАРОВ УЛ.”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” №125 О. Д. ВЪРБЕШКИ УЛ.”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” №125 С. Б. КОЖУХАРОВА УЛ.”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” №125 Л. Н. ФИЛИПОВА УЛ.”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” №125 КР. Ф. СТАМАТОВ УЛ.”ЗНЕПОЛСКА” №7 „СТУДЕНКОВ”…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30- 430-1/22.03.2021 г.

91

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ–30-430-1 гр. Плевен,  22.03.2021 г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30- 431-1/23.03.2021 г.

69

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ–30-431-1 гр. Плевен,  23.03.2021 г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…

О Б Я В Л Е Н И Е З А В И З А З А П Р О Е К Т И Р А Н Е ТСУ-94И-3846-1/08.03.2021г.

48

ДО ИВ. Р. ИВАНОВ УЛ.”ХАН КРУМ” №5 ИВ. А. БЕШЕВА УЛ.”ХАН КРУМ” №5 НЕИДЕНТИФИЦИРАН УЛ.”ХАН КРУМ” №5, ЕТ.1 ГР.ПЛЕВЕН             УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка с постъпило в Община Плевен  заявление с…

съобщение по чл. 65, ал.2 и чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от СК

83

ДО Г-Н КРУМ ИВАНОВ ПАВЛОВ УЛ. „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“ № 5, ЕТ.3, АП. 5 ГР. ПЛЕВЕН                УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАВЛОВ,             Уведомяваме Ви, че лицето Андреяна Димчева…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30- 433-1/26.03.2021 г.

105

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ-30-433-1 гр. Плевен 26.03.2021 год. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-91 от 25.03.2021 год. на Зам. кмета на Община Плевен…