Обявления

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ.446 ГР.ПЛЕВЕН- № ТСУ-94Т-4896-3/22.03.2024 Г.

108

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, при условията на чл.22, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗУТ, на основание…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА КПИИ В КВ.15 С.ГРИВИЦА - № ТСУ-94Ц-2632-2/22.03.2024 Г.

83

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.150, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-1706/22.11.2023 г. и заявление вх. № ТСУ-94Ц-2632-2/20.02.2024…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА КПИИ В КВ.382 ГР.ПЛЕВЕН - № ТСУ-94Е-805-1/22.03.2024 Г.

82

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.150, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134 ал.2, т.3 от ЗУТ,на основание чл.80 от ЗКН и на основание Заповед № РД-10-1706/22.11.2023…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ.833 ГР.ПЛЕВЕН- № ТСУ-26-7502-2/22.03.2024 Г.

82

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-1706/ 22.11.2023 г. на Кмета на Община…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ.612 ГР.ПЛЕВЕН- № ТСУ-26-4488-1/22.03.2024 Г.

87

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-1706/ 22.11.2023 г. на Кмета на Община…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ.51 С.ГРИВИЦА- № ТСУ-94Б-1169-2/22.03.2024 Г.

80

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-1706/ 22.11.2023 г. на Кмета на Община…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ.55 С.РАДИШЕВО- № ТСУ-94П-5457-1/22.03.2024 Г.

75

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-1706/ 22.11.2023 г. на Кмета на Община…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЗ М.ПОД СЕЛО С.ОПАНЕЦ- № ТСУ-26-7112-1/22.03.2024 Г.

77

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.124а, ал.2 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-1706/ 22.11.2023 г. на Кмета на Община Плевен и заявление вх. № ТСУ-26-7112-1/23.02.2024…

СЪОБЩЕНИЕ №ТСУ-26-7681-1/27.02.2024г.

92

СЪОБЩЕНИЕ №ТСУ-26-7681-1/27.02.2024г.                                                                                                                         …

Съобщения по чл.65 ал.2 и чл.66 ал.1 и ал.2 от СК

97

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   СЪОБЩЕНИЕ № 1 / 22.03.2024г.                   ДО КАТРИН НИКОЛОВА ОБЛ. ВРАЦА С. ЛИПНИЦА       Във връзка с депозирано в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и…