Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-326-1/09.10.2020 г.

80

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-326-1 гр. Плевен 09.10. 2020 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-393/08.10.2020…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-324-1/07.10.2020 г.

74

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-324-1 гр. Плевен  07.10.2020г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-381/05.10.2020 г. на Зам. Кмета на Община Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-323-1/06.10.2020 г.

67

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ-30-323-1 гр. Плевен 06.10.2020 год. Община Плевен, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-382/05.10.2020 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен: Изменение на Подробен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-322-1/06.10.2020 г.

78

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-322-1 гр. Плевен  06.10.2020 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-373/01.10.2020…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-321-1/06.10.2020 г.

63

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-321-1 гр. Плевен  06.10.2020 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-374/01.10.2020…

съобщение по чл. 65, ал.2 и чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от СК ДО ЮЛИЯ ЯКИМОВА ГР. ПЛЕВЕН

45

СЪОБЩЕНИЕ № 3 / 06.10.2020г.     ДО ЮЛИЯ ЯКИМОВА ГР. ПЛЕВЕН ОБЩИНА ПЛЕВЕН     Във връзка с депозирани в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности”, заявления за припознаване, наш № ГР.49-81,…