Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1477-1/02.11.2023 г.

78

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1477-1 гр. Плевен 02.11.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-554/02.11.2023 г. на Зам. кмета на Община …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1474-1/02.11.2023 г.

81

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1474-1 гр. Плевен 02.11.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-555/02.11.2023 г. на Зам. кмета на Община …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1475-1/02.11.2023 г.

69

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1475-1 гр. Плевен 02.11.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-556/02.11.2023 г. на Зам. кмета на Община …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1476-1/02.11.2023 г.

78

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1476-1 гр. Плевен 02.11.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-557/02.11.2023 г. на зам. кмета на Община …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1471-1/01.11.2023 г.

79

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1471-1 гр. Плевен 01.11.2023 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1469-1/01.11.2023 г.

83

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1469-1 гр. Плевен 01.11.2023 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:          …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1422-1/27.09.2023 г.

75

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1422-1 гр. Плевен 27.09.2023 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв. 51 по…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1467-1/26.10.2023 год.

115

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1467-1 гр. Плевен 26.10.2023 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-543/25.10.2023…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1465-1/25.10.2023 г.

119

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1465-1 гр. Плевен 25.10.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-544/25.10.2023 г. на Зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1464-1 гр. Плевен, 24.10.2023 г.

138

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1464-1 гр. Плевен, 24.10.2023 г.               Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени…