Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8975-1/07.02.2017 год.

129

ДО ЮЛИЯ ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА с. Брестовец Община Плевен О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8975-1 гр.Плевен  07.02.2017 год.           Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8950-1/23.01.2017 год.

131

ДО АНЕЛИЯ ТОДОРОВА МАРИНОВА ул.”Неофит Бозвели” № 5-В-1-2  гр. Плевен О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8950-1 гр.Плевен   23.01.2017 г. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на…

ТСУиС-92-8988-1/14.02.2017г.

137

                                                                  О Б Я В Л Е Н И Е                                       …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8961-1/31.01.2017 год.

117

ДО Васил Дамянов Христов бул. „Хр.Ботев” № 5, вх.И, ет.4, ап.10 гр. Плевен О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8961-1 гр.Плевен  31.01.2017 г.           Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за…

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

494

 ХРОНОЛОГИЧНА СПРАВКА към 13.03.2017год. ОТНОСНО КАНДИДАТСТВАНЕ И УЧАСТИЕ В ОТДЕЛНИТЕ ЕТАПИ ПО РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ /НПЕЕМЖС/. 

Прекратяване наемното правоотношение между ОП^Жилфонд" Плевен и Жулиен Тодоров Тодоров за ползваното от него общинско жилище, находя що се в гр. Плевен. ул."Вардар''№ Зв,

117

  С уведомление № ОУСЖ-94Ж-153-1/06.02.2017 г. на Кмета на Община Плевен, връчено еъответствие е чл. 61, ал.З от Административно процесуалния кодекс /АПК/ и на основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс. Жулиен Тодоров…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8968-1/03.02.2017Г

94

ДО ЛЮБКА ДИМИТРОВА ЯНАКИЕВА УЛ. „МАНУШ ВОЙВОДА”№9, ВХ.А,ЕТ.4,АП.9 ГР. ПЛЕВЕН ЕЛЕНА ПЕТРОВА КОЙЧЕВА УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ”№7 ГР. ПЛЕВЕН ХРИСТО СИМЕОНОВ МИЛЕВ УЛ. „СРЕДНА ГОРА” №30 ГР. ПЛЕВЕН ИВАНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА…

Съобщение за одобрена схема за поставяне на преместваеми съоръжения -маси за продажба на великденска украса

101

Относно реда на издаване на Разрешения за поставяне на преместваеми съоръжения - маси за улична търговия с великденска украса СЪОБЩЕНИЕ Уведомяваме Ви, че има одобрени схеми за разполагане на преместваеми съоръжения,…

съобщение относно реда на издаване на Разрешения за поставяне на преместваеми съоръжения шатри свързани с предстояща предизборна кампания

89

СЪОБЩЕНИЕ   Относно реда на издаване на Разрешения за поставяне на преместваеми съоръжения шатри свързани с предстояща предизборна кампания Уведомяваме Ви, че има одобрени схеми за разполагане на преместваеми съоръжения,…

Обявление по заявление вх.№ ТСУ и С-94К-2395-1/09.02.2017г.

97

Изх.№ ТСУиС-94К-2395-1/02.03.2017г.    ДО  ЦВЕТКО ЦЕКОВ КПЕКЕНСКИ ,ИВАН ИЛИЕВ ГЪРКОВ,НИКОЛА СТОЯНОВ НИКОЛОВ Във връзка с постъпило в Община Плевен  заявление с вх. № ТСУиС-94К-2395-1/09.02.2017г. от Катя Гергова Петрова и Маргарита…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8961-1/31.01.2017 год.

113

ДО Димитър Илиев Петков ул. „П.Р.Славейков” № 6-2-8 гр. Плевен Георги Илиев Петков ул. „Лозенка” №14 с. Опанец (живеещ в Испания)   О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8961-1 гр.Плевен  31.01.2017 г.  …