Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-285-1/31.07.2020г.

104

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-30-285-1 гр. Плевен,31.07.2020год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 282 от 30.07.2020год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-283-1/31.07.2020г.

108

О Б Я В Л Е Н И Е  №ТСУ-30-283-1 гр. Плевен,31.07.2020год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 287 от 30.07.2020год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-286-1/31.07.2020г.

106

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-30-286-1 гр. Плевен,31.07.2020год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 288 от 30.07.2020год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…

ОБЯВЛЕНИЯ № ТСУ-30-282-1/31.07.2020г.

104

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-30-282-1 гр. Плевен, 31.07.2020год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 285 от 30.07.2020год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-281-1/31.07.2020 г.

98

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ 30-281-1/31.07.2020 г. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-278 от 30.07.2020 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за изменение на:…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-280-1/31.07.2020 г.

97

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ 30-280-1/31.07.2020 г.             Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-290 от 30.07.2020 год. на Зам. кмета на Община Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-284-1/31.07.2020г.

82

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-30-284-1 гр. Плевен,31.07.2020год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 284 от 30.07.2020год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-287-1/31.07.2020г.

91

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ-30-287-1 гр. Плевен, 31.07.2020 г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със   заповед № РД–12–289/30.07.2020 г.  на Кмета…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-278-1/31.07.2020г.

88

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ -30-278-1 гр. Плевен 31.07.2020г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-286/30.07.2020г. на Зам. Кмета на Община Плевен е…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-279-1/31.07.2020г.

86

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ -30-279-1 гр. Плевен…31.07.2020г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-281/30.07.2020 г. на Зам. Кмета на Община Плевен…