Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-554-1/04.08.2020 г.

99

ДО И.В.ИВАНОВ СЛ. Т. ЛОЗАНОВ А.Д. СОЛАКОВ, УЛ. „Д. ПОПОВ”,ГР. ПЛЕВЕН Б.Н. ВЕЛИКОВ, ЖК „ДРУЖБА”,ГР. ПЛЕВЕН С.Н. ВЕЛИКОВ,УЛ. „ВЕДРИНА”,ГР. ПЛЕВЕН Й.ХР. ЦОНЕВА, УЛ. „АСЕН ЗЛАТАРОВ”,ГР. ПЛЕВЕН В.И. КРУМОВА, УЛ. „АСЕН…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-557-1/09.08.2021 г.

90

 ДО „ИНТЕРДОР”ЕООД УЛ. „ЛОЗЕНКА”,ГР. ПЛЕВЕН ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30–557-1 гр. Плевен 09.08.2021г.           Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава …

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

243

ОБЯВА На вниманието на заинтересованите лица и собственици на поземлените имоти в УПИ I, стр. кв. 37, ж. к. „Дружба“, по плана на гр. Плевен във връзка с „Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-94Б-572-3/06.08.2021 г. ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

93

 ДО Б. П. ИВАНОВА УЛ. „ГЕОРГИ КОЧЕВ” №4А ГР. ПЛЕВЕН И. Г. ГЕОРГИЕВ УЛ. „ОГОСТА” №9 ГР. ПЛЕВЕН М. Л. МОНОВА Г. Й. МОНОВ УЛ. „ОГОСТА” №9. ГР. ПЛЕВЕН „МАРСЕН”ЕООД УЛ. „ГРЕНАДЕРСКА” №63 ГР. ПЛЕВЕН Г. Х. ВИТКОВ…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-565-1/30.08.2021 г.

95

                           О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е                                 № ТСУ- 30- 565-1                            гр.…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-538-1/22.07.2021 г.

82

ДО ВЛ.П. ЛОЗАНСКИ УЛ. „ДОЙРАН”, ГР. ПЛЕВЕН                                                     О Б Я В Л Е Н И Е                                              …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-563-1/23.08.2021 г.

122

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ-30-563-1 гр. Плевен 23.08.2021 год. Община Плевен, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-300/19.08.2021 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за: Изменение…