Обявления

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОУП Плевен-ТСУ-92-4024-1/28.04.2023 г.

88

ОБЯВА за среща за обществено обсъждане На основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ и чл.15, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка, Община Плевен съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1252-1 гр. Плевен, 02.05.2023г.

93

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1252-1 гр. Плевен, 02.05.2023г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-213/28.04.2023 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Изменение на действащия…

Съобщение по чл. 65, ал.2 и чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от СК

67

СЪОБЩЕНИЕ № 1 / 02.05.2023г.                   ДО САНДРА КРАСИМИРОВА ОБЛ. ПЛЕВЕН ГР. ЛЕВСКИ       Във връзка с депозирани в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности“…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1249-1/28.04.2023 г.

81

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1249-1 гр. Плевен 28.04.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-209/27.04.2023 г. на зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30–1248-1 гр. Плевен, 27.04.2023г.

122

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30–1248-1 гр. Плевен, 27.04.2023г.          Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици  в кв.186 по плана  на…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30–1247-1 гр. Плевен, 27.04.2023год.

133

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30–1247-1 гр. Плевен, 27.04.2023год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 202 от 26.04.2023год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1246-1/27.04.2023 год.

105

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1246-1 гр. Плевен 27.04.2023 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-201/26.04.2023…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1245-1/26.04.2023 г.

99

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1245-1 гр. Плевен 26.04.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-197/24.04.2023 г. на зам. кмета на Община …