Обявления

Обява до обществеността за определяне санитарно-охранителна зона в землището на село Къртожабене

88

На основание чл.39, ал.2 и ал. 3 от Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване…

Обява до обществеността за определяне санитарно-охранителна зона в землището на село Беглеж

86

На основание чл.39, ал.2 и ал. 3 от Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-239-1/20.05.2020 г.

99

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-239-1 гр. Плевен 20.05. 2020 г. Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в ПИ в кв.424 и 447 по плана на гр. Плевен, че е изработен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-94Д-2130-2/03.04.2020 г. ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

108

  ДО ИВ. П. СИМЕОНОВА жк „Изток“, бл. 23 гр. Казанлък „БЪЛГАРИЯ“ ЕООД жк „Сторгозия“ №116, ет.1, книжарница гр. Плевен Д. П. ДИМИТРОВ жк „Сторгозия“ №116 гр. Плевен   УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА, Във връзка със…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-236-1/13.05.2020 г.

105

ДО А.Г.ЙОТОВА ПОЛША О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30–236-1 гр. Плевен  13.05. 2020 г. Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в м. „Плочата” землището…

СЪОБЩЕНИЕ № ТСУ-94Е-1297-1/30.03.2020 г. ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

97

ДО П. Т. ПЕТКОВ Т. П. ЦЕНКОВ М. Н. ПЕТКОВА Ул. ”Райко Жинзифов” №5 гр. Плевен Х. Д. ВАСИЛЕВ Ул. ”Вихрен” №17 гр. София УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА, Във връзка със заявление вх. № ТСУ-94Е-1297-1/24.03.2020 г.  до Община Плевен за издаване…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-235-1/12.05.2020г.

153

    О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е           № ТСУ – 30-235-1/12.05.2020г.          гр. Плевен,               Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-199-1/27.02.2020 г.

125

До М. Л. Цекова ул. Константин Векичков №8 гр. Плевен О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-199-1 гр. Плевен   27.02.2020 г. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-199-1/27.02.2020г.

125

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-199-1 гр. Плевен   27.02.2020 г. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите…

ПОКАНА за свикване на Общо Събрание на сдружение с общественополезна дейност „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК ПЛЕВЕН”

367

ПОКАНА за свикване на Общо Събрание на сдружение с общественополезна дейност „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК ПЛЕВЕН”, ЕИК 114554836 На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, във връзка с чл .4 и чл. 5 от Устава на „ОФК Спартак Плевен”…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-227-1/29.04.2020 г.

140

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-227-1 гр. Плевен 29.04.2020 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-177/28.04.2020 г. на Зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-233-1/04.05.2020 г.

149

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ-30-233-1 гр. Плевен  04.05.2020 г. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…