Обявления

Съобщение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информация по Приложение № 2 към чл.6 на „ЕНЕРДЖИ КОНТРИБЮШЪН“ ЕООД

67

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-386-1/21.12.2020 г.

75

ДО Б. Е. ЗЛАТАНОВ, УЛ. „К. ВЕЛИЧКОВ” ЦВ. Г. МИКОВ, УЛ.  „ХАН АСПАРУХ” СТ. ИЛ. МИКОВА, УЛ. „ПАНЕГА” ГР. ПЛЕВЕН О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-386-1 гр. Плевен 21.12. 2020 г.          Община Плевен, на основание чл. 128, ал.…

съобщение по чл. 65, ал.2 и чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от СК

68

СЪОБЩЕНИЕ № 1 / 19.01.2021г.   ДО НАДЕЖДА ИСАЕВА С. БОХОТ ОБЩИНА ПЛЕВЕН   Във връзка с депозирани в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности”, заявления за припознаване, наш рег. № ГР.49-109, №…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-395-1/15.01.2021 г.

109

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-395-1 гр. Плевен 15.01.2021 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-7/14.01.2021 г. на Зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-393-1/13.01.2021 г.

102

ДО Неидентифицирани 56722.662.309.1; 56722.662.309.2 56722.662.309.3; 56722.662.309.6 56722.662.309.7 О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-393-1 гр. Плевен  13.01.2021г. Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите…