Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10079-1/13.03.2019 г.

39

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10079-1 гр. Плевен  13.03.2019 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-116/12.03.2019 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10076-1/12.03.2019 г.

48

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-10076-1 гр. Плевен 12.03.2019 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-106/08.03.2019 гoд. на Зам. кмета на Община…

Обява за обществеността - Уведомление от РИСАЙКЛИНГ СЪРВИЗ ЕООД относно инвестиционно предложение

64

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда   „РИСАЙКЛИНГ СЪРВИЗ” ЕООД ул. Симеоновско шосе…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10075-1/12.03.2019 г.

57

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-10075-1 гр. Плевен 12.03.2019 год.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-103/08.03.2019 гoд. на Зам. кмета на…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10071-1/08.03.2019 г.

58

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10071-1 гр. Плевен  08.03.2019 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-97/06.03.2019 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен…

ОБЯВЛЕНИЕ ТСУ – 92 – 10072/08.03.2019г. гр. Плевен

60

О Б Я В Л Е Н И Е ТСУ – 92 – 10072/08.03.2019г. гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-104/08.03.2019г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен    Изменение…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10069-1/07.03.2019 г.

59

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10069-1 гр. Плевен  07.03.2019 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-96/06.03.2019 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен:…

ОБЯВЛЕНИЕ ТСУ – 92 – 10027 – 1 гр. Плевен 01.02.2019г.

63

До К.И.Панев Ул.”Св.Георги Софийски” Гр. София   Д.В.Иванова Жк „Дървеница” Гр. София   Г.В.Вълков Жк „Младост” Гр. София О Б Я В Л Е Н И Е ТСУ – 92 – 10027 – 1 Гр. Плевен    01.02.2019г.           …