Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–9960-1/12.12.2018 г.

54

ДО В. А. ИВАНОВА ж.к. „Сторгозия“ Плевен О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9960-1 гр. Плевен  12.12.2018 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–9952-1/05.12.2018 г.

44

ДО Д. Г. МИТЕВ с. Тученица общ. Плевен В. Хр. МИТЕВА с. Тученица общ. Плевен О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9952-1 гр. Плевен  05.12.2018 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията,…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-94В-5602-4/11.12.2018г.

65

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-94В-5602-4/11.12.2018г.                                                                                   …

Съобщение за искане за ОВОС

45

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–9992-1/14.01.2019 г.

103

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9992-1 гр. Плевен  14.01.2019 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-12/11.01.2019 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен:…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–9995-1/14.01.2019 г.

79

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9995-1 гр. Плевен  14.01.2019 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-13/11.01.2019 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен:…