Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-119-1/18.10.2019 г.

64

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ 30-119-1/18.10.2019 г. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-439 от 17.10.2019 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за изменение на:…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-112-1/17.10.2019 г.

62

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-112-1 гр. Плевен 17.10.2019 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-432/16.10.2019 гoд. на Зам. кмета на Община…