Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-42-1/15.07.2019 г.

61

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ – 30-42-1   гр. Плевен 15.07.2019г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД–12–282/09.07.2019г. на Зам. Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-37-1/15.07.2019 г.

43

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-37-1 гр. Плевен,  15.07.2019 г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:…

УВЕДОМЛЕНИЕ ТСУ-94В-7791-1/19.06.2019 г.

67

ДО      ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ Представлявана от Д. П. Деков УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” №23 ГР. ПЛЕВЕН /със задължение да уведоми всички собственици/ ДО      В.СТ. СТОЯНОВ Ж.К. „КАЙЛЪКА”, БЛ. 347…

УВЕДОМЛЕНИЕ ТСУ-94-1554-1/14.06.2019 г.

57

ДО      М. Д. МИТОВСКИ М. М. МИТОВСКА Ж.К. „ДРУЖБА”БЛ. 213 ГР. ПЛЕВЕН ДО      И. Х. ИВАНОВ П. Д. ИВАНОВА Ж.К. „ДРУЖБА”БЛ. 213 ГР. ПЛЕВЕН ДО      Е. И. МИЛЕВА Ж.К. „ДРУЖБА”БЛ. 213 ГР. ПЛЕВЕН…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-36-1/12.07.2019 г.

71

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ - 30- 36-1/12.07.2019 г. гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-276/09.07.2019г. на Зам. Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-35-1/12.07.2019 г.

70

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ- 30- 35-1/12.07.2019 г. гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-279/09.07.2019г. на Зам. Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-34-1/11.07.2019 г.

53

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-30-34-1 гр. Плевен 11.07.2019 год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 277  от 09.07.2019год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-33-1/09.07.2019 г.

80

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ – 30-33-1 гр. Плевен 09.07.2019 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД–12–271/08.07.2019г. на Зам. Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-32-1/09.07.2019 г.

67

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-32-1 гр. Плевен 09.07.2019 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-267/02.07.2019 гoд. на Зам. кмета на Община Плевен…