Обявления

обявление №ТСУ и С-92-6973-1/22.10.2013г.

1870

обявление №ТСУ и С-92-6973-1/22.10.2013г. ДО Н-ци Иван Петков Панов с. Беглеж общ. Плевен          Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици…

ОВОС на „Изграждане на производствени сгради за авто-електро оборудване и складови сгради

1972

СЪОБЩЕНИЕ            На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен…

Уведомление до Г-Н ЦВЕТАН ЕМИЛОВ ДАМЯНОВ

2236

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ДО Г-Н ЦВЕТАН ЕМИЛОВ ДАМЯНОВ Ж.к “Люлин”, №6, вх. Е, ет.7, ап. 65 РАЙОН ЛЮЛИН ОБЩ. СОФИЯ гр. СОФИЯ   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАМЯНОВ,          Уведомяваме Ви, че лицето Стела Валентинова Дончева…