Обявления

Oбявление №ТСУ и С-92-7153-1/14.01.2014г.

1861

ДО Асен Нанов Цаков с. Опанец, общ.Плевен Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти №083114, 000021 и 081011 в м.”Каменна могила”…

Обявление № ТСУиС -92-7112-1 гр. Плевен, 14.12.2013 г.

1809

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУиС -92-7112-1        гр. Плевен,  14.12.2013 г.   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици,…

Обявление № ТСУиС-92-7145-1/06.01.2014г.

1814

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУиС-92-7145-1/06.01.2014г.                    гр. Плевен     Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията…

Обявление №ТСУ и С-92-7134-1/02.01.2014г.

1846

ДО Н-ци Иван Петков Панов с. Беглеж общ. Плевен Община – Плевен, на основание §8, ал.4 от ПР на Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-1129/27.12.2013г.на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект…

Обявление №ТСУ и С-92-7067-1/21.11.2013г.

1833

ДО Янчо Антоанетов Василев ул. „Кюнка” №8 с. Търнене общ. Плевен Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.79 по плана…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92-7091-1 гр. Плевен 03.12.2013 г.

1876

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92-7091-1гр. Плевен 03.12.2013 г.          Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в  кв.…

обявление №ТСУ и С-92-6973-1/22.10.2013г.

1853

обявление №ТСУ и С-92-6973-1/22.10.2013г. ДО Н-ци Иван Петков Панов с. Беглеж общ. Плевен          Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици…