Обявления

Обявление ТСУиС-39-16-2 13.02.2014г.

1952

ТСУиС-39-16-2 13.02.2014г.   ДО РПК „НАРКОП” ПЛЕВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ- ГАЛЯ ЦЕРЯНОВА КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ УЛ. „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 192 „ФЕНЕК-ГОШО ТАНЕВ” ЕТ ГОШО САВОВ ТАНЕВ Ж.К. „МАРА ДЕНЧЕВА”  БЛ.10 АП.34 ГР. ПЛЕВЕН ОБЩИНА ПЛЕВЕН РАДКА ХРИСТОВА…

Обявление ТСУиС-94А-2516-1 11.02.2014г

1734

ТСУиС-94А-2516-1 11.02.2014г.   ДО АНИ ВИКТОРОВА НЯКШОЛОВА АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ДАМЯНОВ УЛ. „ ЦАР СИМЕОН”  2 НЕИДЕНТИФИЦИРАН  ПИ 56722.659.824 ГР. ПЛЕВЕН                                               …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92- 7193-1 гр. Плевен 07.02. 2014 г.

1731

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92- 7193-1гр. Плевен  07.02.  2014 г.          Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

ИЗВЕСТИЕ открит конкурс за добив на дървесина на 10.02.2014г.

1787

ИЗВЕСТИЕ            Община Плевен известява, че поради липса на допуснати участници на 05.02.2014 г. в открит конкурс за добив на дървесина до временен склад за обект №2/ 2014г., имот с кадастрален номер 117003,…

Обявление №ТСУ и С-92-7172-1/30.01.2014г.

1803

обявление №ТСУ и С-92-7172-1/30.01.2014г.   ДО Янчо Антоанетов Василев ул. „Кюнка” №8 с. Дисевица общ. Плевен       Община – Плевен, на основание §8, ал.4 от ПР на Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед …

До Г-ЖА ДАНИЕЛА ВЕСЕЛИНОВА ХОСЕ

1826

ДО Г-ЖА ДАНИЕЛА ВЕСЕЛИНОВА ХОСЕ УЛ. СКОПИЕ № 1 С. ТОТЛЕБЕН ОБЩ. ПОРДИМ ОБЛ. ПЛЕВЕН               Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община…

Обявление №ТСУ и С-92-7151-1/14.01.2014г.

1832

ДО Капка Янчева Стоянова с. Върбица общ. Плевен   Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.12 по плана на с.Върбица,…