Обявления

ОВОС на инвестиционно предложение: „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води на територията на Регионален център за третиране на отпадъците в регион Плевен - за общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци”

1761

СЪОБЩЕНИЕ          На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен…

З А П О В Е Д № РД - 10 - 1148 Плевен, 06.08.2014г.

1813

З А П О В Е Д № РД - 10 - 1148 Плевен, 06.08.2014г. за класиране на участниците в открит конкурс за  „Добив на дървесина до временен склад от Общински горски територии” за обект №16/2014, землище с.Буковлък, имот с кадастрален номер…

ОВОС на инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води от 1 (един) брой нов тръбен кладенец”

1643

СЪОБЩЕНИЕ          На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен…

ОВОС - на инвестиционно предложение: „Изграждане на нов мост, като подход от ул. „Българска авиация””, УПИ XX 651.588, гр. Плевен, община Плевен, с възложител: „НАРМАГ” ООД

1724

СЪОБЩЕНИЕ             На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.)…

З А П О В Е Д № РД - 10 - 1124 Плевен, 01.08.2014г.

1749

З А П О В Е Д   № РД - 10 - 1124 Плевен, 01.08.2014г. за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина до временен склад от Общински горски територии» за обект №15/2014, имот с кадастрален номер 079001, землище с.Горталово,…

З А П О В Е Д № РД - 10 - 1126 Плевен, 01.08.2014г.

1752

З А П О В Е Д   № РД - 10 - 1124 Плевен, 01.08.2014г. за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина до временен склад от Общински горски територии» за обект №15/2014, имот с кадастрален номер 079001, землище с.Горталово,…

З А П О В Е Д № РД - 10 - 1125 Плевен, 01.08.2014г.

1727

З А П О В Е Д   № РД - 10 - 1125 Плевен, 01.08.2014г. за класиране на участниците в открит конкурс за  «Добив на дървесина до временен склад от Общински горски територии» за обект №14/2014, имот с кадастрален номер 056001, землище с.Къртожабене,…

ОВОС: „Изграждане на многофункционална спортна зала – гр. Плевен”

1817

СЪОБЩЕНИЕ             На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.)…