Обявления

Съобщение за припознаване до Г-ЦА СТЕФАНИ ПЕТРИНОВА БОРИСЛАВОВА

1692

ДОГ-ЦА СТЕФАНИ ПЕТРИНОВА БОРИСЛАВОВА УЛ. ОХРИД № 13 ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ ОБЛ. ПЛЕВЕН             Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община…

Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013

1750

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ГР.ПЛЕВЕН - ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27.03.2014 г. от 10:00 ч. - в зала "Плевен" в сградата на областна администрация Оперативната програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г." е една…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС- 92-7235-1 гр. Плевен 25.02.2014г.

1764

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС- 92-7235-1 гр. Плевен  25.02.2014г. Община Плевен, на основание чл. 150, ал.8 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-63/21.02.2014г. на Кмета на Община Плевен е одобрен Комплексен инвестиционен…