Обявления

Изх.№ТСУ и С-94-877-1/10.10.2014г.

1671

ДО                                                                            …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7613-1 гр. Плевен 06.11.2014г.

1547

ОБЯВЛЕНИЕ№ ТСУ и С-92-7613-1гр. Плевен 06.11.2014г.            Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-790/04.11.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7614-1/06.11.2014 г.

1589

ОБЯВЛЕНИЕ №  ТСУиС-92-7614-1/06.11.2014 г.          Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр. кв. 119  по…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92- 7609-1 гр. Плевен 04.11.2014г.

1563

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92- 7609-1 гр. Плевен 04.11.2014г.              Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-786/30.10.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен                                                                                                         …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7610-1 гр.Плевен 04 .11.2014 г.

1560

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7610-1 гр.Плевен 04 .11.2014 г.          Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв. 29 по…

ДО УПРАВИТЕЛ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК 13, Ж.К.”СТОРГОЗИЯ”

1789

ДО УПРАВИТЕЛ  НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛИЩЕН  БЛОК    13, Ж.К.”СТОРГОЗИЯ” ДИМИТЪР   БОРИСОВ  ПЕНКОВ  - АП. 40 /със задължение да уведоми  всички собственици/ ГР. ПЛЕВЕН             …

Във връзка със заявление вх. № ТСУиС-94Д-2886-2/25.09.2014г.

1765

ДО ДЕСИСЛАВА  ГЕОРГИЕВА  ПЕТРОВА ТИХОМИР  НИКОЛАЕВ  ЛИШОВСКИ ЖК. „  СТОРГОЗИЯ”  БЛ.9,ВХ.Б,АП.26 ГР. ПЛЕВЕН ДО УПРАВИТЕЛ  НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ НА   ЖИЛ.БЛ.  №9,   ВХ.Б,  Ж.К.”СТОРГОЗИЯ” ЦВЕТЕЛИН  …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7599-1 гр. Плевен 30.10.2014г.

1568

ОБЯВЛЕНИЕ№ТСУ и С-92-7599-1 гр. Плевен  30.10.2014г.          Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-787/30.10.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен            …

Изх.№ ТСУиС 94М-3549-1 28.10.2014г.

1862

ДО МИЛЕНА ДИМИТРОВА ВЕКОВА РАЛИЦА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА УЛ. “  СРЕДЕЦ” № 10 ТОДОР ПЕТРОВ ДИЛОВ УЛ. „СРЕДЕЦ” 12 ЕТ.1 МИЛЕНА ДАНАИЛОВА КАРАПЕТКОВА ПЕТЪР ДАНАИЛОВ ПАШЕВ ДАНАИЛ ПАВЛОВ ПАШЕВ УЛ. „СРЕДЕЦ” 12 ЕТ.2 МАРУСЯ ВЕЛИКОВА…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7595-1 гр. Плевен 28.10.2014г

1566

Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-775/24.10.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7598-1 гр.Плевен 28.10.2014 г.

1545

Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти  №№130002, 130001, 130020, 130073, 130072, 130075, 130074, 130076, 130071, 130051, 130050, 130022, 130003, 130025, 130051, 130050,…