Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7532 гр. Плевен 09.09.2014г.

1536

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7532 гр. Плевен 09.09.2014г.            Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-725/08.09.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен                                                                                                         …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С - 92 – 7531-1 гр. Плевен 09.09.2014г.

1633

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С - 92 – 7531-1 гр. Плевен 09.09.2014г.            Община - Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-728/09.09.2014г. на Зам. кмета на Община -…

ДО „МОБИЛТЕЛ” ЕАД Р-Н „ИЛИНДЕН” УЛ. „Кукуш” 1 ГР. СОФИЯ 1309 УПРАВИТЕЛ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛ. БЛОК „СКОБЕЛЕВ 2” ВХ. Г СТОЯН ПЕТРОВ НИКОЛОВ Със задължение да уведоми всички собственици БУЛ. „СКОБЕЛЕВ” 20 ВХ.Г АП. ГР. ПЛЕВЕН

1779

  Във връзка със заявление вх. № ТСУ и С-26-635-30/08.08.2014 год. от  „Мобилтел” ЕАД и етажните собственици на жил. бл.”Скобелев 2” вх.Г Ви уведомявам, че е издадено разрешение за строеж № 287 /13.08.2014 год. на името на „Мобилтел”…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92-7529-1 гр. Плевен 05.09 . 2014 г.

1523

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92-7529-1 гр. Плевен   05.09 . 2014 г.          Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7494-1/12.08.2014

1591

ОБЯВЛЕНИЕ №  ТСУиС-92-7494-1/12.08.2014            Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр. кв. 109а  по…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7520-1

1655

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7520-1 гр.Плевен 28.08.2014 г. Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.109 по плана на с. Беглеж, че…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92- 7517-1

1675

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92- 7517-1 гр. Плевен 26.08.2014г.          Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-720/22.08.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен План за регулация…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7521-1

1548

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7521-1 гр.Плевен 28.08.2014г.          Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.11 по…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7493 гр.Плевен 11.08.2014 г.

1645

ОБЯВЛЕНИЕ   № ТСУ и С-92-7493   гр.Плевен 11.08.2014 г.            Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на  ПИ 404126, 001006, …

ДО Ива Христомирова Панчева ул. „Борис Шивачев” №45 ,гр. Плевен

1848

ДО Ива Христомирова Панчева ул. „Борис Шивачев” №45 ,гр. Плевен ОТНОСНО: Изх. № ТСУиС-94И-2247-2/ 08.08.2014г..  Уважаема госпожо Панчева,  Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 7-дневен срок в стая 98, в сградата на Община Плевен, …