Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС -92-7553-1/30.09.2014г. гр. Плевен

1543

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС -92-7553-1/30.09.2014г. гр. Плевен Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти, че е изработен проект за:  Изменение…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7554-1 гр.Плевен 30.09.2014 г.

1491

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7554-1 гр.Плевен   30.09.2014 г. Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.72 по плана на с. Беглеж,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7555 гр. Плевен 30.09.2014г.

1511

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7555 гр. Плевен 30.09.2014г.            Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-740/26.09.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7550-1 гр. Плевен 26.09.2014г

1665

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7550-1 гр. Плевен 26.09.2014г            Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-739/25.09.2014г. на зам. кмета на Община…

Обявление Изх. № ТСУиС-94Н-2496-1 26.09.2014г.

1640

Изх. № ТСУиС-94Н-2496-1 26.09.2014г.  ДО Н-ЦИ НА ИВАНКА ПЕТКОВА СЪЛЕВА НАДЯ ИВАНОВА ЛАКОВА МИЛКА ПЕТКОВА КУШАНОВА ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА НЕНКОВА УЛ. “  СОЛУН” № 19 НЕИДЕНТИФИЦИРАН ПИ 56722.662.309 с постройки на допълващо застрояване…

Обявление № ТСУиС-94Х-919-1 17.09.2014г.

1708

Община Плевен № ТСУиС-94Х-919-1 17.09.2014г. ДО ХРИСТИНА ТОШКОВА ТОШЕВА УЛ. „ ИНДЖЕ ВОЙВОДА”  22 ВХ.А АП. 8 УПРАВИТЕЛ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ЖСК „ЗДРАВЕ- 84”  ВХ.А УЛ. „ИНДЖЕ ВОЙВОДА” 22  ВХ.А ГР. ПЛЕВЕН                                               …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7536-1 гр.Плевен 12.09.2014 г.

1555

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7536-1 гр.Плевен 12.09.2014 г.   Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.14 по плана на с. Николаево,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС- 92-7534-1 гр. Плевен , 10.09.2014 г.

1610

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС- 92-7534-1 гр. Плевен , 10.09.2014 г. Община Плевен, на основание чл. 150, ал.8 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-729/ 09.09.2014г. на Зам.Кмета на Община Плевен е одобрен: Комплексен инвестиционен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7533 гр. Плевен 09.09.2014г.

1579

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7533 гр. Плевен 09.09.2014г. Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-727/08.09.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен                                                                                                         …