Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7671-1 гр. Плевен 02.12.2014г.

1485

Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-810/01.12.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен                                           …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7672-1 гр. Плевен 02.12.2014г.

1579

Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-811/01.12.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен                  План за регулация за урегулирани…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7657-1 гр.Плевен 27.11.2014г.

1478

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.10 по плана на с.Горталово че е изработен проект за: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7660-1 гр.Плевен 27.11.2014г.

1466

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.54 по плана на с.Брестовец че е изработен проект за: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7651-1 гр. Плевен 25.11.2014г.

1548

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7651-1            гр. Плевен  25.11.2014г.   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен…

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ и С-92-7592-1 гр. Плевен 27.10. 2014г.

1630

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ и С-92-7592-1 гр. Плевен   27.10. 2014г.   Община Плевен, на основание чл.129,ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД – 12 – 777  от  24.10.2014г. на ЗАМ. КМЕТ на Община Плевен е одобрен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92- 7644-1 гр. Плевен 19.11.2014 г.

1531

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92- 7644-1 гр. Плевен 19.11.2014 г.          Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в  кв.117…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7641-1 гр.Плевен 18 .11.2014 г.

1547

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7641-1 гр.Плевен  18 .11.2014 г.   Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.20 по плана на с. Търнене,…