Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7839-1 гр.Плевен 18.02.2015г.

1449

Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-52/16.02.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-94П-1078-3/03.02.2015 г.

1344

ОБЯВЛЕНИЕ №  ТСУиС-94П-1078-3/03.02.2015 г.          Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр. кв. 547a  по…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7824-1 гр. Плевен 16.02.2015 год.

1392

             Община-Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-51 от 13.02.2015 год. на Зам. кмета на Община-Плевен е одобрен проект за изменение на:           …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7835-1 гр.Плевен 18.02.2015 г.

1412

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.45 по плана на с. Търнене, че е изработен проект за:           …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7832-1 гр.Плевен 18.02.2015 г.

1265

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.83 по плана на с. Дисевица, че е изработен проект за:           …

ОБЯВА за приемане на български граждани за служба в доброволния резерв на ВВС и ВМС

1532

ОБЯВАВъв връзка с Обявата за приемане на български гражданиза служба в доброволния резерв на ВВС и ВМС, Офисът за военен отчет в Община Плевен информира, че ще приема документи за кандидатстване по длъжностното разписание…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7821-1 гр.Плевен 11.02.2015г.

1415

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.18 по плана на с.Радишево че е изработен проект за: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7820-1 гр.Плевен 11.02.2015г.

1405

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.2 по плана на с.Радишево че е изработен проект за: Изменение на Подробен устройствен…