Обявления

ИЗВЕСТИЕ открит конкурс за добив на дървесина на 10.02.2014г.

1637

ИЗВЕСТИЕ            Община Плевен известява, че поради липса на допуснати участници на 05.02.2014 г. в открит конкурс за добив на дървесина до временен склад за обект №2/ 2014г., имот с кадастрален номер 117003,…

Обявление №ТСУ и С-92-7172-1/30.01.2014г.

1654

обявление №ТСУ и С-92-7172-1/30.01.2014г.   ДО Янчо Антоанетов Василев ул. „Кюнка” №8 с. Дисевица общ. Плевен       Община – Плевен, на основание §8, ал.4 от ПР на Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед …

До Г-ЖА ДАНИЕЛА ВЕСЕЛИНОВА ХОСЕ

1682

ДО Г-ЖА ДАНИЕЛА ВЕСЕЛИНОВА ХОСЕ УЛ. СКОПИЕ № 1 С. ТОТЛЕБЕН ОБЩ. ПОРДИМ ОБЛ. ПЛЕВЕН               Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община…

Обявление №ТСУ и С-92-7151-1/14.01.2014г.

1684

ДО Капка Янчева Стоянова с. Върбица общ. Плевен   Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.12 по плана на с.Върбица,…

Oбявление №ТСУ и С-92-7153-1/14.01.2014г.

1698

ДО Асен Нанов Цаков с. Опанец, общ.Плевен Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти №083114, 000021 и 081011 в м.”Каменна могила”…

Обявление № ТСУиС -92-7112-1 гр. Плевен, 14.12.2013 г.

1658

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУиС -92-7112-1        гр. Плевен,  14.12.2013 г.   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици,…