Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С 92-7873-1/13.03.2015 г. гр. Плевен

1395

Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-126/11.03.2015г. на Зам. Кмета на Община Плевен е  одобрен:   Изменение на подробен устройствен план - План за застрояване…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92.7880-1 гр. Плевен 13.03. 2015 год.

1329

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92.7880-1 гр. Плевен 13.03. 2015 год.              Община-Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-120 от 10.03.2015 год. на Зам. кмета…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС 92-7876-1/13.03.2015г. гр. Плевен

1339

Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-125/11.03.2015г. на Зам. Кмета на Община Плевен е  одобрен:   План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС 92-7829-1/17.02.2015г.

1338

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС 92-7829-1/17.02.2015г.                    гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-53/16.02.2015г.…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7870-1 гр. Плевен 12 .03.2015г.

1421

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-127/ 11.03.2015 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен Изменение на действащия Подробен Устройствен План - План за…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС- 92-7871-1 гр. Плевен 12.03.2015 г.

1369

Община Плевен, на основание чл. 150, ал.8 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-121/ 11.03.2015г. на Зам.Кмета на Община Плевен е одобрен:   Комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ, състоящ…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7875-1 гр. Плевен 13.03.2015г

1427

Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-122/11.03.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7877-1 гр. Плевен 13.03.2015г

1376

Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-128/11.03.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7879-1 гр. Плевен 13.03.2015г.

1376

Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-129/11.03.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен:   План за регулация за урегулирани поземлени имоти ІV-151 и ІІІ-151 в кв.2 по плана…