Обявления

Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013

1605

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ГР.ПЛЕВЕН - ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27.03.2014 г. от 10:00 ч. - в зала "Плевен" в сградата на областна администрация Оперативната програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г." е една…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС- 92-7235-1 гр. Плевен 25.02.2014г.

1627

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС- 92-7235-1 гр. Плевен  25.02.2014г. Община Плевен, на основание чл. 150, ал.8 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-63/21.02.2014г. на Кмета на Община Плевен е одобрен Комплексен инвестиционен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92-7261-1

1666

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92-7261-1 гр. Плевен 11.03. 2014 г.          Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в  кв.…