Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7910-1 гр. Плевен 27.03.2015г

1422

Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-143/25.03.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7906-1 гр. Плевен 25.03.2015г.

1304

Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-142/25.03.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: План за регулация за урегулирани поземлени имоти Х-102 и ІХ-101…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7902-1 гр.Плевен 23.03.2015 г.

1300

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв. 18 по плана на гр. Славяново, че е изработен проект за:           …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7903-1 гр.Плевен 23.03.2015 г.

1340

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв. 141 по плана на гр. Славяново, че е изработен проект за:           …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7893-1 гр. Плевен 20.03.2015г

1345

Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-138/20.03.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7889-1 гр.Плевен 19.03.2015 г.

1357

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.17 по плана на с. Беглеж, че е изработен проект за:           …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С - 92 – 7864-1 гр.Плевен 11.03.2015 г.

1348

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С - 92 – 7864-1 гр.Плевен 11.03.2015 г.          Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти  241002,…