Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС 92-8066-1/10.06.2015г. гр. Плевен

1407

Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-308/05.06.2015г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен   Изменение на Подробен устройствен план – План за  застрояване…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92-8056-1/08.06.2015г. гр. Плевен

1349

Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-312/08.06.2015г. на Зам. Кмета на Община Плевен е  одобрен: План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8076-1 гр.Плевен 15.06.2015 г.

1213

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8076-1 гр.Плевен  15.06.2015 г. Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.54 по плана на с. Върбица,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8077-1 гр.Плевен 15.06.2015 г.

1422

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв. 140 по плана на гр. Славяново, че е изработен проект за:           …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8068-1 гр. Плевен 10.06.2015г

1343

Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-306/05.06.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8062-1 гр. Плевен 09.06.2015г

1320

Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-313/08.06.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8061-1 гр. Плевен 09.06.2015г

1392

Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-310/05.06.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8060-1 гр. Плевен 09.06.2015г

1313

Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-307/05.06.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С - 92 – 8050-1 гр.Плевен 08.06.2015 г.

1424

Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти  072008, 072010, 072018, 072009, землището  на с. Буковлък, че е изработен проект за :             …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-8030-1 гр.Плевен 02.06.2015г.

1326

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-8030-1 гр.Плевен 02.06.2015г.   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:   Подробен устройствен план…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8053-1 гр. Плевен 08.06.2015г

1371

Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-263/03.06.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: Изменение на Подробен устройствен…