Обявления

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

141

ТСУ-92-4024-1/07.11.2022г. СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ               На основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ и чл.15, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка, Община Плевен съобщават на…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1047-1/07.11.2022 г.

80

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1047-1 гр. Плевен 07.11.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-537/02.11.2022 г. на зам. кмета на Община …

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 603 ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-91-656-26/02.11.2022 г.

68

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ и на основание Заповед № РД-10-2024/23.11.2015 г. на Кмета…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 604 ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-91-656-25/02.11.2022 Г.

67

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ и на основание Заповед № РД-10-2024/23.11.2015 г. на Кмета…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 24 ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-91-656-28/02.11.2022 Г.

62

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.150, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ и на основание Заповед № РД-10-2024/23.11.2015 г. на Кмета на Община…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ. 205А ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-91-656-27/02.11.2022 Г.

57

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.150, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ и на основание Заповед № РД-10-2024/ 23.11.2015 г. на Кмета на…