Обявления

Обява

111

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕТА КАДАСТРАЛНА КАРТА И РЕГИСТЪР НА СЕЛАТА БЕГЛЕЖ, БОХОТ, БРЕСТОВЕЦ, ВЪРБИЦА, ГОРТАЛОВО, ДИСЕВИЦА, КЪРТОЖАБЕНЕ, ЛАСКАР, НИКОЛАЕВО, РАДИШЕВО, РАЛЕВО, ТОДОРОВО, ТЪРНЕНЕ И ЯСЕН

75

Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен на основание чл. 46, ал. 1 и 2 от ЗКИР съобщава, че са приети кадастралните карти и кадастралните регистри на урбанизираните територии на с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец,…