Обявления

Съобщение по чл. 65, ал.2 и чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от СК

57

СЪОБЩЕНИЕ № 1 / 02.05.2023г.                   ДО САНДРА КРАСИМИРОВА ОБЛ. ПЛЕВЕН ГР. ЛЕВСКИ       Във връзка с депозирани в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности“…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1249-1/28.04.2023 г.

70

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1249-1 гр. Плевен 28.04.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-209/27.04.2023 г. на зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30–1248-1 гр. Плевен, 27.04.2023г.

115

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30–1248-1 гр. Плевен, 27.04.2023г.          Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици  в кв.186 по плана  на…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30–1247-1 гр. Плевен, 27.04.2023год.

125

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30–1247-1 гр. Плевен, 27.04.2023год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 202 от 26.04.2023год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1246-1/27.04.2023 год.

101

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1246-1 гр. Плевен 27.04.2023 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-201/26.04.2023…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1245-1/26.04.2023 г.

90

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1245-1 гр. Плевен 26.04.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-197/24.04.2023 г. на зам. кмета на Община …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1244-1/26.04.2023 г.

90

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1244-1 гр. Плевен 26.04.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-196/24.04.2023 г. на зам. кмета на Община …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1243-1/26.04.2023 год.

94

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1243-1 гр. Плевен 26.04.2023 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-195/24.04.2023…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1242-1/26.04.2023 год.

93

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1242-1 гр. Плевен 26.04.2023 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-194/24.04.2023…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1241-1/26.04.2023 год.

95

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1241-1 гр. Плевен 26.04.2023 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-193/24.04.2023…