Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1390-1 гр. Плевен, 01.09.2023г.

80

  ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1390-1 гр. Плевен, 01.09.2023г.   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: ПУП- ПРЗ за ПИ 56722.656.592,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1389-1/28.08.2023г. гр. Плевен

112

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1389-1/28.08.2023г. гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-418/25.08.2023г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен  Изменение на …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-1386-1 Гр. Плевен, 24.08.2023г.

105

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-1386-1 Гр. Плевен, 24.08.2023г.               Община - Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1387-1 гр. Плевен, 24.08.2023 г.

117

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1387-1 гр. Плевен, 24.08.2023 г.               Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1384-1 гр. Плевен, 23.08.2023 г.

141

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1384-1 гр. Плевен, 23.08.2023 г.               Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1383-1 гр. Плевен, 22.08.2023 г.

128

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1383-1 гр. Плевен, 22.08.2023 г.               Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1382-1/21.08.2023г. гр. Плевен

122

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1382-1/21.08.2023г. гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-407/21.08.2023г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен Изменение на  Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1380-1/21.08.2023г. гр. Плевен

116

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1380-1/21.08.2023г. гр. Плевен     Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-405/17.08.2023г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен Изменение…