Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10098-1/29.03.2019 г.

94

До "Алфа 3" ООД - Г. М. Георгиев ул. "Бенковски" гр. Плевен О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10098-1 гр. Плевен  29.03.2019 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията,…

Обява за обществеността - Уведомление от „Рафинерия Плама” АД относно инвестиционно предложение

119

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда   „Рафинерия Плама” АД Западна индустриална…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10132-1/15.04.2019 г.

121

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10132-1 гр. Плевен  15.04.2019 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-169/10.04.2019 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10130-1/15.04.2019 г.

100

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-92-10130-1/15.04.2019 г. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-163 от 05.04.2019 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за изменение…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10112-1/05.04.2019 г.

113

ДО М.Р. Димитров И.Р. Димитров В.Цанков   О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10112-1 гр. Плевен   05.04.2019 г. Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10123-1/10.04.2019 г.

121

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10123-1/10.04.2019г.  гр. Плевен   Община - Плевен, на основание чл.150, ал.8, във връзка с чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД 12-167/09.04.2019г.…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10122-1/10.04.2019 г.

98

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10122/10.04.2019 г. гр. Плевен Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-145/29.03.2019г. на Зам. Кмета на Община Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10118-1/05.04.2019 г.

118

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10118-1 гр. Плевен 05.04.2019 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-157/03.04.2019 гoд. на Зам. кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10117-1/05.04.2019 г.

126

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10117-1 гр. Плевен  05.04.2019 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-154/02.04.2019 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен:…