Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-295-1/13.08.2020г.

82

  О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-295-1/13.08.2020г.               гр. Плевен     Община Плевен, на основание чл. 150, ал.8, във връзка с чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-294-1/11.08.20г.

96

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-30-294-1/11.08.20г.  гр. Плевен,11.08.2020год.     Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 312 от 10.08.2020год. на Зам. Кмета на Община Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-293-1/1.08.2020г.

93

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-30-293-1 гр. Плевен     11.08.2020год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 311 от 10.08.2020год. на Зам. Кмета на Община Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-94Б-1354-1/23.07.2020г.

108

ТСУ – 94Б-1354-1 07.08.2020год.   ДО Неидентифицирани 56722.664.6.3.9 56722.664.6.3.10                         ОТНОСНО: Издаване скица –виза за проектиране чл.140 от ЗУТ Във връзка със заявление…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-391-1/06.08.2020г.

103

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-291-1 гр. Плевен,06.08.2020г.   Община Плевен, на основание чл. 150, ал.8 и чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-307/05.08.2020г. на Зам. Кмета на…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-94П-2482-1/15.07.2020 Г. ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

100

ДО П. Ц. Пахарски  ул. «Драгаш войвода» №21 гр. Плевен Е. С. Господинова П. К. Господинов ул.«Генерал Столетов» №27 гр. Плевен Л. Л. Велчева ул.«Генерал Столетов» №27 гр. Плевен И. А. Гайдарова Р. Д. Гайдаров ул.«Генерал…

съобщение по чл. 65, ал.2 и чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от СК до ПАВЛИНА МЕТОДИЕВА от С. ДИСЕВИЦА

90

ОБЩИНА ПЛЕВЕН СЪОБЩЕНИЕ № 2 / 05.08.2020г.     ДО ПАВЛИНА МЕТОДИЕВА С. ДИСЕВИЦА ОБЩИНА ПЛЕВЕН     Във връзка с депозирани в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности”, заявления за припознаване,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-289-1/04.08.2020г.

99

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е  № ТСУ- 30- 289-1/04.08.2020г.                    гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-290-1/04.08.2020г.

93

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-290-1 гр. Плевен  04.08.2020г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-297/04.08.2020 г. на Зам. Кмета на Община Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ УВЕ № ТСУ-26-1116/06.07.2020г.

92

ДО К. Б. ДИМИТРОВ Н. В. ДИМИТРОВА УЛ. „ЯВОР”     УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,     Във връзка със заявление  вх. №ТСУ-26-1116-1/06.07.2020г. до Община Плевен от „Нина”ЕООД, представлявано от Христомир Христов,…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-288-1/03.08.2020 г.

93

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ 30-288-1 гр. Плевен 03.08.2020 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-283/30.07.2020 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен: Проект за Подробен…