Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30-1543-1 гр. Плевен, 31.01.2024год.

82

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30-1543-1 гр. Плевен, 31.01.2024год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 58 от 30.01.2024год. на  Директор дирекция „УТ” на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1546-1/31.01.2024 г.

84

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1546-1 гр. Плевен 31.01.2024 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-62/31.01.2024 г. на Директор дирекция „УТ“…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1544-1/31.01.2024 г.

78

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1544-1 гр. Плевен 31.01.2024 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-56/30.01.2024 г. на Директор дирекция „УТ“…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1545-1 гр. Плевен 31.01.2024 г.

94

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1545-1 гр. Плевен 31.01.2024 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-61/31.01.2024 г. на Директор дирекция „УТ“…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1541-1/30.01.2024 г.

98

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1541-1 гр. Плевен 30.01.2024 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-54/29.01.2024 г. на Директор дирекция „УТ“…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1540-1/26.01.2024 г.

100

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1540-1 гр. Плевен 26.01.2024 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-51/26.01.2024 г. на Директор дирекция „УТ“…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ В КВ.713А ГР.ПЛЕВЕН- № ТСУ-26-680-4/26.01.2024 Г.

95

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-1706/ 22.11.2023 г. на Кмета на Община…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ В КВ.57 С.КОИЛОВЦИ- № ТСУ-94В-8237-4/26.01.2024 Г.

80

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-1706/22.11.2023 г. на Кмета…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ В КВ.28 С.ТУЧЕНИЦА- № ТСУ-94С-10876-3/26.01.2024 Г.

64

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-1706/22.11.2023 г. на Кмета…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЗ И РУП В КВ.109А ГР.ПЛЕВЕН- № ТСУ-94С-10350-1/26.01.2024 Г.

83

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-1706/23.11.2023 г. на Кмета…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-1537-1/24.01.2024г. гр. Плевен

108

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-1537-1/24.01.2024г. гр. Плевен               Община - Плевен, на основание чл.150, ал.8, във връзка с чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД 12-31/23.01.2024г.…