Обявления

Заповеди за отчуждаване за гробищен парк "Чаира"

58

О Б Я В Л Е Н И Е Във връзка с процедура по отчуждаване са издадени заповеди № РД 12-401/13.10.20г., № РД 12-402/13.10.20г, № РД 12-403/13.10.20г,  № РД 12-404/13.10.20г , № РД 12-405/13.10.20г, № РД 12-406/13.10.20г,  № РД 12-407/13.10.20г , № РД 12-408/13.10.20г , № РД 12-409/13.10.20г,…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗАПОВЕД № ТСУ-30-334-1/14.10.2020г.

82

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е          № ТСУ - 30-334-1/14.10.2020г.                      гр. Плевен     Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-314-1/17.09.2020 г.

77

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-314-1 гр. Плевен 17.09.2020 г. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.29…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗАПОВЕД № ТСУ-30-330-1/13.10.2020г.

66

  О Б Я В Л Е Н И Е   №ТСУ-30-330-1 гр. Плевен, 13.10.2020год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед № РД-12-399 от 13.10.2020год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗАПОВЕД № ТСУ-30-331-1/13.10.2020г.

69

  О Б Я В Л Е Н И Е   № ТСУ-30-331-1   гр. Плевен,13.10.2020год.     Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 397 от 13.10.2020год. на Зам. Кмета на Община Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗАПОВЕД № ТСУ-30-328-1/13.10.2020г.

75

  О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   № ТСУ -30-328-1 гр. Плевен 13.10.2020г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-396/13.10.2020г. на Зам. Кмета на Община…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗАПОВЕД № ТСУ-30-329-1/13.10.2020г.

73

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е     № ТСУ -30-329-1 гр. Плевен 13.10.2020г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-400/13.10.2020г. на Зам. Кмета на Община…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ- 30- 325-1/08.10.2020г.

76

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   № ТСУ- 30- 325-1/08.10.2020г.       гр. Плевен     Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици,…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-326-1/09.10.2020 г.

80

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-326-1 гр. Плевен 09.10. 2020 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-393/08.10.2020…