Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1671-1/23.05.2024 год.

96

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1671-1 гр. Плевен 23.05.2024 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-243/23.05.2024…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1670-1/23.05.2024 год.

94

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1670-1 гр. Плевен 23.05.2024 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-241/23.05.2024…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1663-1 гр. Плевен, 21.05.2024г.

130

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1663-1 гр. Плевен, 21.05.2024г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-229/21.05.2024г. е одобрен: Подробен устройствен план - План за застрояване…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1662-1 гр. Плевен, 21.05.2024г.

126

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1662-1 гр. Плевен, 21.05.2024г.   Община Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение на Подробен устройствен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1667-1/22.05.2024 г.

115

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1667-1 гр. Плевен 22.05.2024 г. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-233 от 21.05.2024 год. на Началник отдел „ТО“…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1666-1/22.05.2024 г.

111

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1666-1 гр. Плевен 22.05.2024 г. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-232/21.05.2024г. на Началник отдел „ТО“…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1665-1/22.05.2024 г.

100

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1665-1 гр. Плевен 22.05.2024 г. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със № РД-12-234/21.05.2024 г. на Началник отдел „ТО“ на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30–1657-1 гр. Плевен, 20.05.2024 г.

255

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30–1657-1 гр. Плевен, 20.05.2024 г.               Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на ПИ с…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30–1660-1 гр. Плевен, 20.05.2024г.

136

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30–1660-1 гр. Плевен, 20.05.2024г.            Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици на поземлени имоти в…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1659-1/20.05.2024 г.

114

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1659-1 гр. Плевен 20.05.2024 г. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със № РД-12-226/16.05.2024 г. на Кмета  на Община  Плевен е одобрен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30-1655-1 гр. Плевен, 16.05.2024год.

93

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30-1655-1 гр. Плевен, 16.05.2024год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 225 от 16.05.2024год. на   Кмета на Община Плевен е одобрен:…