Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № Т СУ – 30-579-1 гр. Плевен, 14.09.2021 г.

141

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ – 30-579-1    гр. Плевен,    14.09.2021 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със    заповед № РД–12–323/10.09.2021…

О Б Я В Л Е Н И Е № Т СУ- 30-573-1 гр. Плевен 08.09.2021 г.

127

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ- 30-573-1   гр. Плевен  08.09.2021 г.   Община Плевен, на основание на чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава , че със Заповед № РД – 12-315/03.09.2021 г. на Зам. Кмета…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ТСУ-94Й-1072-1/27.08.2021г.

103

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ТСУ-94Й-1072-1/27.08.2021г.                                                                                          …

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ТСУ-94В-1121-1 12.08.2021г.

83

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ТСУ-94В-1121-1 12.08.2021г.   ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 56722.660.752 УЛ. „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” №6 ГР. ПЛЕВЕН                     Във връзка с подадено заявление с вх.№ТСУ-94В-1121-1/26.07.2021г.…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-568-1/08.09.2021 г.

102

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-30-568-1 гр. Плевен  08.09.2021 год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 317 от 03.09.2021год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-570-1/08.09.2021 г.

98

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-30-570-1    гр. Плевен 08.09.2021 год.  Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 316 от 03.09.2021год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-571-1/08.09.2021 г.

92

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-30-571-1 гр. Плевен 08.09.2021 год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 318 от 03.09.2021год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-572-1/08.09.2021 г.

150

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-30-572-1 гр. Плевен 08.09.2021 год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 304 от 23.08.2021год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-569-1/08.09.2021 г.

97

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-30-569-1 гр. Плевен 08.09.2021год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 314 от 03.09.2021год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…