Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-871-1/06.06.2022 г.

82

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-871-1 гр. Плевен 06.06.2022г.           Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-252/02.06.2022г. на зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ – 30-873-1/08.06.2022г. гр. Плевен,

76

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   № ТСУ – 30-873-1/08.06.2022г. гр. Плевен,      Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-821-1/29.04.2022 г.

73

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-821-1 гр. Плевен 29.04.2022г.           Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти с идентификатори…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-870-1/06.06.2022 г.

70

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-870-1 гр. Плевен 06.06.2022г.           Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-256/03.06.2022г. на зам. кмета на Община  Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-846-1/20.05.2022 г.

60

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-846-1 гр. Плевен  20.05.2022 г. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти с идентификатори 41037.70.74, 41037.10.17, 41037.10.20,…

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ – 30 - 863-1 гр. Плевен 03.06.2022год.

94

О Б Я В Л Е Н И Е   №ТСУ – 30 -  863-1 гр. Плевен       03.06.2022год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 248 от 02.06.2022год. на Зам.…