Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-401-1/26.01.2021 г.

76

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-401-1 гр. Плевен 26.01.2021 г. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.80…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-442-1/01.04.2021 г.

85

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-442-1/01.04.2021 г. гр. Плевен Община - Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-444-1/02.04.2021 г.

75

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-444-1 гр. Плевен / 02.04.2021 г. Община Плевен, на основание чл.150, ал. 8, във връзка с чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД 12-104/01.04.2021г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30- 382-1/21.12.2020 г.

65

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-382-1 гр. Плевен 21.12.2020 г. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.55…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30- 400-1/25.01.2021 г.

61

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-400-1 гр. Плевен 25.01.2021 г. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.57…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-443-1/02.04.2021 г.

79

О Б Я В Л Е Н И Е  №ТСУ-30-443-1 гр. Плевен 02.04.2021 год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 102 от 30.03.2021год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Изменение…

Изх. .№ ТСУ-94А-6240-2/10.03.2021г.

61

                                                                                         …

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ – 30 - 438 -1 гр. Плевен 31.03.2021год.

82

О Б Я В Л Е Н И Е  №ТСУ – 30 -  438 -1   гр. Плевен       31.03.2021год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 103 от 30.03.2021год. на Зам.…

О Б Я В Л Е Н И Е № Т СУ – 30-437-1 гр. Плевен,31.03.2021 г.

92

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ – 30-437-1   гр. Плевен,31.03.2021 г.                                                                                                          …

О Б Я В Л Е Н И Е № Т СУ – 30-440-1 гр. Плевен,31.03.2021 г.

89

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ – 30-440-1   гр. Плевен,31.03.2021 г.                                                                                                   …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30- 436-1/31.03.2021 г.

78

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-436-1 гр. Плевен 31.03.2021 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-97/30.03.2021 гoд. на Зам. кмета на Община Плевен…