Обявления

Обява за обществеността и Заявление за издаване на Комплексно разрешително на Агро Лоджик ООД

68

На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване…

Съобщение по чл. 65, ал.2 и чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от СК.

57

СЪОБЩЕНИЕ №2 / 01.02.2021г. ДО ЖИВКА МАРИНОВА С. ПЕЛИШАТ ОБЩИНА ПЛЕВЕН   Във връзка с депозирани в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности“ заявления за припознаване, наш рег. № ГР.49-11 и  №…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-405-1/27.01.2021 г.

109

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-405-1 гр. Плевен 27.01.2021 Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-26/25.01.2021…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-403-1/26.01.2021 г.

93

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-403-1/26.01.2021 г.        Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-21 от 21.01.2021 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №ТСУ-94Л-211-1/26.01.2021 Г.

91

ДО  Собственици и  носители на други вещни права на недвижими имоти с идентификатори: -  56722.667.675.7.2; -  56722.667.675.7.8;  -  56722.667.675.7.10; -  56722.667.675.7.11;  -  56722.667.675.7.15; -  56722.667.675.7.16; Във връзка със заявление с вх.…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-399-1/25.01.2021 г.

82

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ-30-399-1 гр. Плевен 25.01.2021 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-15/20.01.2021 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен: План за регулация за…