Обявления

Съобщение за ОВОС на инвестиционно предложение: „Разкриване на площадка за изкупуване и третиране разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и продажба на авточасти II-ра употреба”

57

СЪОБЩЕНИЕ               На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване…

ТСУ и С -92-9277-1/11.08.2017Г.

77

Обявление №ТСУ и С 92-9277-1/11.08.2017 г. за УПИ І кв.444 по плана на гр.Плевен

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9320-1/05.09.2017 год.

91

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9320-1 гр. Плевен 05.09.2017 год. Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-378/01.09.2017 гoд. на Зам. кмета на…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9327-1/05.09.2017 год.

84

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9327-1 гр. Плевен  05.09.2017г.           Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-374/01.09.2017г.…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9314-1/04.09.2017 год.

80

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9314-1 гр. Плевен 04.09.2017 год. Община Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-372/01.09.2017 год. на кмета на Община…

КОНКУРС ЗА ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО "140 ГОДИНИ ПЛЕВЕНСКА ЕПОПЕЯ"

135

Инициативният комитет по повод честването на 140-годишнината от Плевенската епопея организира конкурс за лично творчество на тема:   „140 ГОДИНИ ПЛЕВЕНСКА ЕПОПЕЯ”   Категории: Есе Рисунка Песен   Изисквания: За…

ТСУ и С -92-9268-1/08.08.2017Г.

80

Обявление №ТСУ и С92-9268-1/08.08.2017 г. за ПИ 56722.701.1433 и Пи 56722.701.3238 м. Стража в землището на гр.Плевен 

ТСУиС-92-9308-1/28.08.2017г.

108

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е                                       № ТСУиС- 92- 9308-1/28.08.2017г.                   …

Обявление ТСУиС-62-9306-1/28.08.2017г.

113

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ и С- 92-9306-1   гр. Плевен, 28.08 2017г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД–12–347/25.08.2017г. на Кмета на Община…