Обявления

обявление №ТСУ и С-92-6973-1/22.10.2013г.

880

обявление №ТСУ и С-92-6973-1/22.10.2013г. ДО Н-ци Иван Петков Панов с. Беглеж общ. Плевен          Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици…

ОВОС на „Изграждане на производствени сгради за авто-електро оборудване и складови сгради

964

СЪОБЩЕНИЕ            На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен…