Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9944-1/29.11.2018 год.

51

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9944-1 гр. Плевен  29.11.2018 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-563/27.11.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен…

Заповед № РД 10-1585/02.11.2018 год. относно неотложен ремонт на канализацията на ул. „Сан Стефано“ № 20.

35

З А П О В Е Д № РД 10 - 1585 Плевен 02.11.2018 г. Във връзка с изпълнение на Решение №574/01.10.2018г., постановено по административно дело №586/2018г. на Административен съд – Плевен и на основание чл. 49, ал.4 от Закона за управление на етажната…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -92- 9860-1/10.09.2018 год.

43

ДО Д. Х. ПЕТРОВ ул. „Св. Св. Кирил и Методий”   с. Опанец О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9860-1 гр. Плевен  10.09.2018 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9927-1/01.11.2018 год.

52

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ – 92-9927-1/01.11.2018 г. гр. Плевен Община - Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-92-9938-1/21.11.2018 год.

47

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9938-1 гр. Плевен  21.11.2018 год. Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-543/15.11.2018 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен:…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-92-9935-1/21.11.2018 г.

47

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-92-9935-1/21.11.2018г. гр. Плевен     Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-522 от 23.10.2018г. и на основание чл.62, ал.2 от АПК със заповед №…