Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-454-1/20.04.2021 г.

72

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-454-1 гр. Плевен, 20.04.2021 год. Община-Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията съобщава, на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение на Подробен устройствен…

СЪОБЩЕНИЕ №ТСУ-94Р-3444-1/30.08.2021 г.

75

ТСУ -94Р-3444-1/30.08.2021г. Община Плевен                                                                               ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ на ПИ с идентификатор…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-582-1/20.09.2021 г.

79

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-582-1 гр. Плевен 20.09.2021 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-334/16.09.2021г. на зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-564-1/30.08.2021 г.

77

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-564-1 гр. Плевен 30.08.2021 г. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти с идентификатори…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-581-1/16.09.2021 г.

86

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-581-1 гр. Плевен 16.09.2021 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-329/14.09.2021г. на зам. кмета на Община  Плевен…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№ТСУ-94Х-2084-1/13.09.2021г.

81

С Ъ О Б Щ Е Н И Е изх.№ТСУ-94Х-2084-1/13.09.2021г. ДО Х. З. ЗЛАТЕВА жк. ”Сердика” бл.2, гр. София В. З. ЗЛАТЕВА- КРЪСТЕВА   ур. ”Христо Максимов” №1 гр. София Л. Х. ШКОРТОВА ул. „Васил Левски“ №107 гр. Плевен  Я. С. ШКОРТОВ…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ТСУ - 94С – 4845 – 3 15.09.2021г.

421

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ТСУ - 94С – 4845 – 3 15.09.2021г.   ДО НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ 56722.664.69.1.1; 56722.664.69.1.7 56722.664.69.1.8; 56722.664.69.1.9 56722.664.69.1.10   Във връзка с постъпило заявление вх.№ ТСУ-94С-4845-3/10.09.2021г. от С. Т. Николов, Ви уведомявам, че е издадено…