Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ ТСУ-94-3702-1/15.10.2019 г.

51

ТСУ-94-3702-1/15.10.2019г. И. К. ПЕНЧЕВ ул. „Странджа“ №41,  ап.6 гр. ПЛЕВЕН                                       УВАЖАЕМИ  г-н ПЕНЧЕВ ,             Във връзка със заявление…

ОБЯВЛЕНИЕ ТСУ 94С9031-1/18.09.2019 г.

115

                                                                                                                   …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 30 –130 - 1 гр. Плевен 23.10.2019 год.

115

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ – 30 – 130 - 1 гр. Плевен  23.10.2019 год.      Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 449 от 22.10.2019год. на Зам. Кмета на…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-129-1/23.10.2019 г.

78

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е     №ТСУ -30-129-1 гр. Плевен 23.10.2019 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-450/22.10.2019 г. на Зам. кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-134-1/23.10.2019 г.

88

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е     №ТСУ-30-134-1 гр. Плевен 23.10.2019 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-455/22.10.2019 г. на зам. кмета на…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-136-1/24.10.2019 г.

79

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ-30 -136-1 гр. Плевен 24.10.2019 г. Община Плевен, на основание чл.150, ал.8 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-457/23.10.2019г. на Зам. кмета на Община  Плевен…