Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-09-1/16.05.2019 г.

74

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ - 30- 09-1/16.05.2019 г. гр. Плевен Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-190/10.05.2019г. на Зам. Кмета на Община Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-07-1/16.05.2019 г.

71

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ - 30- 07-1/16.05.2019 г. гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-191/10.05.2019г. на Зам. Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10112-1/05.04.2019 г.

60

ДО В.Л.ИЛИЕВА ЖК „ДРУЖБА” ГР. ПЛЕВЕН Д.Е.ГЕОРГИЕВА УЛ. „МЛАДЕЖКА” С.ПАНЧАРЕВО П.Н.ЦАНКОВ К.Н.ЦАНКОВА ЖК „ВРЪБНИЦА” ГР.СОФИЯ   О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10112 -1 гр. Плевен      05. 04. 2019 г. Община Плевен,…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10095-1/26.03.2019 г.

87

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10095-1 гр. Плевен  26.03.2019 год. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10099-1/29.03.2019 г.

69

ДО Т. М. КЮЧУКОВ УЛ. „ГЕН. ВЛ. ВАЗОВ” ГР. ПЛЕВЕН О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ – 92 – 10099 -1  гр. Плевен  29. 03. 2019 г. Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите…