Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10047-1/14.02.2019 г.

55

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е № ТСУ- 92-10047-1 гр. Плевен14.02.2019 г.    Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици…

Съобщение за искане за ОВОС

43

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка…

Обява за обществеността - Уведомление „ИСИ ТУР” ЕООД относно инвестиционно предложение

51

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда   „ИСИ ТУР” ЕООД ул. Цоньо Матев № 21, вх. А, ет.…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-9943-1/28.11.2018 г.

47

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-9943-1 гр. Плевен  28.11.2018 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10091-1/19.03.2019 г.

52

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-92-10091-1/19.03.2019 гр. Плевен Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици , че със заповед № РД-12-121/13.03.2019…