Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-521-1/01.07.2021 г.

58

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ-30-521-1 гр. Плевен 01.07.2021 год. Община Плевен, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-238/30.06.2021 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за: Изменение…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-522-1/01.07.2021 г.

55

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-522-1 гр. Плевен 01.07.2021 Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици , че със заповед № РД-12-237/30.06.2021…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-520-1/01.07.2021 г.

46

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ-30-520-1 гр. Плевен 01.07.2021 год. Община Плевен, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-235/29.06.2021 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за: Изменение…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-519-1/01.07.2021 г.

52

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-519-1 гр. Плевен 01.07.2021 Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-236/29.06.2021…

О Б Я В Л Е Н И Е ТСУ-94Н-3350-1/25.05.2021г.

51

О Б Я В Л Е Н И Е ТСУ-94Н-3350-1/25.05.2021г. ДО Н. С. КОВАЧЕВА УЛ.”СВ.ПАРАСКЕВА” №12 ГР.ПЛЕВЕН   М. С. КОВАЧЕВ УЛ.”ХРИСТАКИ ПАВЛОВИЧ” №15 ГР.СОФИЯ   ПРЕДСЕДАТЕЛ  ЕТ.СОБСТВЕНОСТ ВХ.”А” /със задължение да уведоми всички…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30- 434-1/26.03.2021 г.

51

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-434-1 гр. Плевен  26.03.2021 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-517-1/28.06.2021 г.

77

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-517-1 гр. Плевен 28.06.2021 Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-225/23.06.2021…