Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1397-1/05.09.2023г. гр. Плевен

72

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1397-1/05.09.2023г. гр. Плевен     Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-431/04.09.2023г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен   Подробен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1392-1/04.09.2023 г.

83

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1392-1 гр. Плевен 04.09.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  №РД-12-424/01.09.2023 г. на Зам. кмета на Община  Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30-1394-1 гр. Плевен, 04.09.2023год.

77

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30-1394-1 гр. Плевен, 04.09.2023год.   Община  Плевен, на основание чл.150, ал.8 и чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД -12 –429   от 04.09.2023год. на Зам. Кмета на Община…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1396-1 гр. Плевен, 05.09.2023г.

86

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1396-1 гр. Плевен,  05.09.2023г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-435/04.09.2023г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:   Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1395-1 гр. Плевен, 05.09.2023г.

64

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1395-1 гр. Плевен,  05.09.2023г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-432/04.09.2023г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:   Подробен…

СЪОБЩЕНИЕ ТСУ-26-7559-1/10.08.2023г.

86

СЪОБЩЕНИЕ ТСУ-26-7559-1/10.08.2023г.                                                                           ДО…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30–1391-1 гр. Плевен, 04.09.2023год.

71

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30–1391-1 гр. Плевен, 04.09.2023год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 433 от 04.09.2023год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1390-1 гр. Плевен, 01.09.2023г.

75

  ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-1390-1 гр. Плевен, 01.09.2023г.   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: ПУП- ПРЗ за ПИ 56722.656.592,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1389-1/28.08.2023г. гр. Плевен

104

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1389-1/28.08.2023г. гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-418/25.08.2023г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен  Изменение на …