Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ – 30 – 461 -1 гр. Плевен 21.04.2021год.

60

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ – 30 – 461 -1 гр. Плевен     21.04.2021год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 143 от 19.04.2021год. на Зам. Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ – 30 - 458 - 1 гр. Плевен 21.04.2021год.

58

О Б Я В Л Е Н И Е  №ТСУ – 30 -  458 - 1 гр. Плевен    21.04.2021год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 144 от 19.04.2021год. на Зам. Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № Т СУ – 30-453-1 гр. Плевен, 19 .04.2021 г.

57

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ – 30-453-1   гр. Плевен,      19 .04.2021 г.                                                                                                   …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30- 451-1/16.04.2021 г.

196

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ–30-451   гр. Плевен, 16.04.2021г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30- 450-1/15.04.2021 г.

63

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-450-1 гр. Плевен 15.04.2021 г.          Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-116/13.04.2021г. на зам. кмета…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30- 447-1/14.04.2021 г.

64

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-447-1     гр. Плевен 14.04.2021г. Община Плевен, на основание чл. 150, ал.8 и чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-129/13.04.2021г. на Зам. Кмета…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30- 449-1/15.04.2021 г.

68

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-449-1 гр. Плевен 15.04.2021г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-130/13.04.2021 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30- 448-1/15.04.2021 г.

59

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-448-1 гр. Плевен 15.04.2021 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-131/13.04.2021г. на зам. кмета на Община  Плевен…