Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-237-1/13.05.2020 г.

66

ДО ЗЛ. ХР. ВЛАДИМИРОВ ЖК „СТОРГОЗИЯ”,ГР. ПЛЕВЕН Б. Л .БЕКОВ УЛ. „ЯНЕ САНДАНСКИ”, ГР. ПЛЕВЕН О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-237-1 гр. Плевен  13.05.2020 г. Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията,…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-256-1/15.06.2020 г.

78

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-256-1 гр. Плевен 15.06.2020 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти с идентификатори…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-255-1/11.06.2020 г.

109

  О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ- 30- 255-1/11.06.2020 г. гр. Плевен Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-225/09.06.2020г. на Зам. Кмета на Община Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-253-1/10.06.2020 г.

90

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ – 30-253-1/10.06.2020 г. гр. Плевен,   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30–254-1/10.06.2020 г.

90

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ- 30- 254-1/10.06.2020. г гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-224/09.06.2020 г. на Зам. Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-251-1/09.06.2020 г.

84

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ-30-251 гр. Плевен 09.06.2020г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-222/09.06.2020г. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-252-1/09.06.2020 г.

90

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е     №ТСУ-30-252-1 гр. Плевен 09.06.2020 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-219/08.06.2020г. на Зам. кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-250-1/09.06.2020 г.

79

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ-30-250-1 гр. Плевен 09.06.2020 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-221/09.06.2020г. на Зам. кмета на Община Плевен е…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-249-1/ 08.06.2020г

93

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ -30-249-1 гр. Плевен 08.06.2020г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-214/03.06.2020г. на Зам. Кмета на Община Плевен е…