Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ ТСУ -94Д-6926-1/15.06.2022г.

75

ТСУ -94Д-6926-1/15.06.2022г. Община Плевен                                                                            …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-880-1/14.06.2022 г.

72

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-880-1 гр. Плевен 14.06.2022 г. Община Плевен, на основание чл.150, ал.8 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-331/15.09.2021г. на Зам. кмета на Община  Плевен…

СЪОБЩЕНИЕ С ИЗХ № ТСУ-94М-8557-3/09.06.2022 г. ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД

91

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ, на основание Заповед №РД-10-2024/ 23.11.2015г на Кмета…

СЪОБЩЕНИЕ С ИЗХ № ТСУ-94Н-4072-3/09.06.2022 г. ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД

75

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ, на основание Заповед №РД-10-2024/ 23.11.2015г на Кмета…

СЪОБЩЕНИЕ С ИЗХ № №ТСУ-26-7217-1/09.06.2022 г. ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД

66

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ, на основание Заповед №РД-10-2024/ 23.11.2015г на Кмета…

О Б Я В Л Е Н И Е № Т СУ – 30-877-1 гр. Плевен, 10.06.2022 г.

80

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ – 30-877-1 гр. Плевен,   10.06.2022 г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със    № РД–12–269/10.06.2022 г.  на…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ - 30-878-1/10.06.2022г. гр. Плевен

74

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ - 30-878-1/10.06.2022г. гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-270/10.06.2022г. на Зам. Кмета на Община Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-26-5284-1/30.05.2022 г.

67

  ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-26-5284-1/30.05.2022 г                ДО                „УНИКОМС-ТРЕЙДИНГ“ООД Ул. „Ив.Вазов“10  Обект 1,2,3,4,5,6,7,8, Ет.4-обект 23,24 Ет.5-обект30,28,29,58   …