Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1560-1/07.02.2024 год.

85

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1560-1 гр. Плевен 07.02.2024 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-71/02.02.2024…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1511-1/08.01.2024 г.

92

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1511-1 гр. Плевен 08.01.2024 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти с идентификатори…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1557-1/06.02.2024 год.

75

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1557-1 гр. Плевен 06.02.2024 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-74/05.02.2024…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1555-1/05.02.2024 г.

85

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1555-1 гр. Плевен 05.02.2024 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-73/02.02.2024 г. на Директор дирекция „УТ“…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ В КВ.833 ГР.ПЛЕВЕН- № ТСУ-26-5629-1/05.02.2024 Г.

96

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-1706/22.11.2023 г. на Кмета…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1554-1/02.02.2024 год.

94

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1554-1 гр. Плевен 02.02.2024 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-69/01.02.2024…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1553-1/02.02.2024 год.

85

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1553-1 гр. Плевен 02.02.2024 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-70/01.02.2024…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1549-1/01.02.2024г. гр. Плевен

99

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1549-1/01.02.2024г.  гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-59/30.01.20234г.  е одобрен Изменение на  Подробен Устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ- 30-1550-1 гр. Плевен, 01.02.2024г.

92

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ- 30-1550-1 гр. Плевен, 01.02.2024г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-63/31.01.2024г. е одобрен: Изменение на Подробен устройствен план – План…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1548-1/01.02.2024г. гр. Плевен

109

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-1548-1/01.02.2024г. гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-65/31.01.2024г. е одобрен Изменение на Подробен устройствен план - План…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30–1547-1 гр. Плевен, 01.02.2024год.

99

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ–30–1547-1 гр. Плевен, 01.02.2024год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 64 от 31.01.2024год. на  Директор дирекция „УТ” на Община…