Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -94 Д-2377-1 /04.09.2019 г.

53

ДО                                                                                С. Г. Цветков К. Г. Горняшки В. Г. Пашева ап.3, ет.2,  ул. „Сан Стефано”…

ОБЯВЛЕНИE № ТСУ 30-75-1 - 05.08.2019 г.

86

                             О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е                                                                …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-74-1/02.08.2019 г.

80

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е                            № ТСУ – 30-74-1/02.08.2019г.    Гр. Плевен   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията,…

Съобщаване на виза - ТСУ-94Н-4691-1/13.08.2019г.

69

ТСУ-94Н-4691-1/13.08.2019г. Община Плевен   ДО Г. Г. ЗАХАРИЕВ- ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ. „АСЕН ЗЛАТАРОВ” № 97 Със задължение да уведоми всички собственици  на УЛ.„АСЕН ЗЛАТАРОВ”№97 ГР.ПЛЕВЕН          …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30-82-1/21.08.2019 г.

77

                               О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е                                                              …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -94К-3518-3/11.09.2019 г.

86

Изх. №ТСУ -94К-3518-3/11.09.2019г.                                   ОБЯВЛЕНИЕ                                                               …