Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1060-1/14.11.2022 г.

48

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1060-1 гр. Плевен 14.11.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-556/10.11.2022 г. на зам. кмета на Община …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1065-1/14.11.2022 г.

48

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1065-1 гр. Плевен 14.11.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-549/10.11.2022 г. на зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30 – 1064 - 1 гр. Плевен, 14.11.2022г.

57

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ -  30 – 1064 - 1 гр. Плевен, 14.11.2022г.            Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 30 – 1057 - 1, гр. Плевен, 14.11.2022год.

51

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 30 – 1057 - 1      гр. Плевен, 14.11.2022год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 554 от 10.11.2022год. на Зам. Кмета на Община…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30- 1056-1 гр. Плевен, 11.11.2022г.

59

ОБЯВЛЕНИЕ   № ТСУ-30- 1056-1 гр. Плевен, 11.11.2022г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-555/10.11.2022 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:   Изменение…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1062-1/14.11.2022 г.

49

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1062-1 гр. Плевен 14.11.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-557/10.11.2022 г. на зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 30 - 1053 - 1 гр. Плевен, 10.11.2022год.

76

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 30 - 1053 - 1 гр. Плевен, 10.11.2022год.                 Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 543 от 08.11.2022год.…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 30 – 1051 – 1 гр. Плевен, 10.11.2022год.

71

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ – 30 – 1051 – 1 гр. Плевен, 10.11.2022год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 544 от 08.11.2022год. на Зам. Кмета на Община Плевен…

СЪОБЩЕНИЕ №ТСУ-26-655-1/09.11.2022г.

69

СЪОБЩЕНИЕ       ТСУ-26-655-1/09.11.2022г.                                                              …