Обявления

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ТСУ 94С-4845-1/12.02.21 г.

50

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ТСУ 94С-4845-1/12.02.21 г.                                   ДО                                      …

О Б Я В Л Е Н И Е ТСУ 94П-7617-1/14.01.21 г.

44

                                        O Б Я В Л Е Н И Е ТСУ 94П-7617-1/14.01.21 г.           ДО Н-ЦИ П. А. ЛИЛОВА Ул. „Бяло море“36…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ - 30 – 365 -1 гр. Плевен 15.12. 2020г.

49

ДО ЦВ.В. ЕЛИСЕЕВ, ЖК „МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ”,ГР.СОФИЯ Л.Д.ДИМИТРОВА, ЖК „М.ДЕНЧЕВА”, ПЛЕВЕН ЦВ.М.ЦВЕТАНОВА, УЛ. „Г.ДИМИТРОВ”С.ЧЕРКОВИЦА ХР.А.МАКАВЕЕВ Д.ЦВ.ВЪРДОЛОВ   О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ -  30 – 365 -1 гр. Плевен …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-408-1/05.02.2021 г.

57

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-408-1 гр. Плевен 05.02.2021 год. Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…