Обявления

УВЕДОМЛЕНИЕ ТСУ-94Т-2746-1/15.07.2019 г.

30

ДО      М. Г. ЦВЕТКОВ УЛ. „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” №18,   ГР. ПЛЕВЕН ДО      З. М. МАРИНОВА УЛ. „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” №18,  ГР. ПЛЕВЕН ДО      НЕИДЕНТИФИЦИРАН УЛ. „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” №18,  …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-62-1/22.07.2019 г.

31

ДО ВЕНЦИСЛАВ О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-62-1 гр. Плевен 22.07.2019 г. Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в м. „Стража” землището на гр. Плевен,…

Заличаване на адреси на съборени сгради

33

С Ъ О Б Щ Е Н И Е          Община Плевен уведомява, че на основание чл.121, ал.2 и ал.4 от Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация и чл.89, ал.5 от  Закона за гражданска…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-60-1/19.07.2019 г.

37

До И.Н. Петкова ПИ 56722.701.733 О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-60-1 гр. Плевен 19.07.2019г. Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в м. „Стража” землището…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-30-1/02.07.2019 г.

44

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-30-1 гр. Плевен, 02.07.2019 г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение…

УВЕДОМЛЕНИЕ ТСУ-94Л-860-1/23.07.2019 г.

41

ДО Л. С. ЦВЕТАНОВ СТ. М. ЦВЕТАНОВА ул. „Добри Чинтулов” №16 гр. Плевен О. ПЕТРОВА И. ПЕТРОВ ул. ”Лерин” №31 гр. Плевен НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ                УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка с постъпило в Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-44-1/15.07.2019 г.

55

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-44-1 гр. Плевен 15.07.2019 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-275/09.07.2019 гoд. на Зам. кмета на Община Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-39-1/15.07.2019 г.

43

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ-30-39-1 гр. Плевен 15.07.2019 год. Община Плевен, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-278/09.07.2019 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен: План за регулация…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-56-1/18.07.2019 г.

44

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-56-1 гр. Плевен 18.07.2019 год. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-280/09.07.2019 г. на Зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-57-1/18.07.2019 г.

53

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ – 30-57-1   гр. Плевен 18.07.2019г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД–12–291/16.07.2019г. на Зам. Кмета на Община…