Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7494-1/12.08.2014

689

ОБЯВЛЕНИЕ №  ТСУиС-92-7494-1/12.08.2014            Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр. кв. 109а  по…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7520-1

787

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7520-1 гр.Плевен 28.08.2014 г. Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.109 по плана на с. Беглеж, че…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92- 7517-1

819

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92- 7517-1 гр. Плевен 26.08.2014г.          Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-720/22.08.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен План за регулация…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7521-1

701

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7521-1 гр.Плевен 28.08.2014г.          Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.11 по…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7493 гр.Плевен 11.08.2014 г.

759

ОБЯВЛЕНИЕ   № ТСУ и С-92-7493   гр.Плевен 11.08.2014 г.            Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на  ПИ 404126, 001006, …

ДО Ива Христомирова Панчева ул. „Борис Шивачев” №45 ,гр. Плевен

895

ДО Ива Христомирова Панчева ул. „Борис Шивачев” №45 ,гр. Плевен ОТНОСНО: Изх. № ТСУиС-94И-2247-2/ 08.08.2014г..  Уважаема госпожо Панчева,  Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 7-дневен срок в стая 98, в сградата на Община Плевен, …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С - 92 -7510-1 гр. Плевен 21.08.2014г.

835

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С - 92 -7510-1 гр. Плевен 21.08.2014г.          Община - Плевен, на основание чл.150, ал.8 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-703/15.08.2014г. на зам. Кмета на Община - Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7511-1 гр.Плевен 21.08.2014 г.

882

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7511-1 гр.Плевен 21.08.2014 г.        Община – Плевен, на основание чл.150, ал.8 от ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-702/15.08.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен: Комплексен проект за  инвестиционна…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7514-1/22.08.2014г.

794

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7514-1/22.08.2014г.                    гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-718/21.08.2014г.…

Обявление №ТСУ и С-92-7459-1/11.07.2014г.

820

обявление №ТСУ и С-92-7459-1/11.07.2014г. ДО Асен Сонев Левчев ул. „Васил Левски” №6 с. Орляне общ. Угърчин   ДО Анифа Усинова Капитанска Държава - ТУРЦИЯ            Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за…