Обявления

Уведомление вх.№ТСУиС-94Я-16-1/23.06.2014г.

812

ДО Яна  Атанасова  Петкова Иван  Христов  Петков ул.”Лозенка”№3,вх.А,ап.12 гр.Плевен ДО Въла  Великова  Атанасова ул.”Д-р Г.М.Димитров”№2а  гр.Плевен ДО Христо Петков Христова Параскева  Ненкова  Христова…

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ и С-92-7559-1 гр. Плевен 02.10. 2014г.

760

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ и С-92-7559-1 гр. Плевен    02.10. 2014г.   Община Плевен, на основание чл.129,ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД – 12 –746 от  30.09.2014г. на Кмета на Община Плевен е одобрен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7560-1 гр.Плевен 02.10.2014г.

684

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7560-1 гр.Плевен 02.10.2014г.          Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.4 по…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7561-1 гр. Плевен 02.10.2014г

724

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7561-1 гр. Плевен  02.10.2014г          Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-745/30.09.2014г. на зам. кмета на Община…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7557-1 гр.Плевен 01.10.2014 г

755

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7557-1 гр.Плевен 01.10.2014 г. Община – Плевен, на основание чл.150, ал.8 от ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-744/30.09.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен: Комплексен проект за  инвестиционна инициатива…

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП В ШЕСТТЕ ИЗГРАДЕНИ ЦНСТ-ТА

887

На 17.09.2014 г., Община Плевен подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.2.12-0076-С0001 за изпълнение на проект „Предоставяне на социални услуги в общността в 6 центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС -92-7553-1/30.09.2014г. гр. Плевен

709

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС -92-7553-1/30.09.2014г. гр. Плевен Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти, че е изработен проект за:  Изменение…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7554-1 гр.Плевен 30.09.2014 г.

707

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7554-1 гр.Плевен   30.09.2014 г. Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.72 по плана на с. Беглеж,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7555 гр. Плевен 30.09.2014г.

705

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7555 гр. Плевен 30.09.2014г.            Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-740/26.09.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7550-1 гр. Плевен 26.09.2014г

830

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7550-1 гр. Плевен 26.09.2014г            Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-739/25.09.2014г. на зам. кмета на Община…