Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С 92-7713-1/17.12.2014г.гр. Плевен

693

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С 92-7713-1/17.12.2014г.гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-816/02.12.2014г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен   План за…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС 92-7711-1 гр. Плевен 17.12.2014г.

640

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Подробен устройствен план – Работен устройствен план  УПИ ІV-4007, V-4006 и…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7703-1 гр.Плевен 15.12.2014г.

689

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7703-1 гр.Плевен 15.12.2014г.          Община – Плевен, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.87б и…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7709-1 гр.Плевен 16.12.2014 г.

674

ОБЯВЛЕНИЕ№ ТСУ и С-92-7709-1гр.Плевен 16.12.2014 г.          Община – Плевен, на основание чл.61, ал.1 АПК, съобщава, че със заповед №РД-12-826/15.12. 2014г. на Кмета на Община - Плевен е одобрен            …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7677-1 гр. Плевен 04.12.2014г.

711

Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-817/02.12.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7678-1 гр. Плевен 04.12.2014г.

811

Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-814/02.12.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7679-1 гр.Плевен 04.12.2014г.

695

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.5 по плана на с.Бохот че е изработен проект за: Изменение на Подробен устройствен…