Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7725-1/23.12.2014г. гр. Плевен

781

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7725-1/23.12.2014г. гр. Плевен  Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-835/19.12.2014г. на Кмета на Община Плевен е одобрен            …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7727-1/23.12.2014г. гр. Плевен

735

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7727-1/23.12.2014г. гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-834/19.12.2014г. на Кмета на Община Плевен е одобрен            …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7726-1 гр. Плевен, 23.12.2014 г.

729

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-833/ 19.12.2014 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен Изменение на действащия План за Регулация и застрояване за урегулирани…

Изх. № ТСУиС-94И-3314-3 01.12.2014г.

746

ДО ВЕЛИН ГЕОРГИЕВ ДИЛОВ УЛ. „ СРЕДЕЦ”   12 УПРАВИТЕЛ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК  ВХ. Б ДЕСИСЛАВА СТАНИМИРОВА ДАНОВА Със задължение да уведомят всички собственици УЛ. „САН СТЕФАНО” 20 ВХ.Б АП.6 ГР. ПЛЕВЕН  …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7729-1 гр. Плевен 23.12.2014г

723

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7729-1 гр. Плевен 23.12.2014г          Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-832/19.12.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7730-1 гр. Плевен 23.12.2014г

787

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7730-1 гр. Плевен 23.12.2014г          Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-836/19.12.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7728-1 гр.Плевен 23.12.2014 г.

796

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7728-1 гр.Плевен 23.12.2014 г.          Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти  №№103016,…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7717-1 гр. Плевен 19.12.2014г.

730

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7717-1 гр. Плевен 19.12.2014г.          Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-832/19.12.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен      …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7718-1 гр. Плевен 19.12.2014г.

717

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7718-1гр. Плевен 19.12.2014г. Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-831/19.12.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен             План…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7722-1 гр.Плевен 22.12.2014 г.

648

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7722-1 гр.Плевен  22.12.2014 г.          Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-7714-1 гр. Плевен 18 .12. 2014 г.

691

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-7714-1   гр. Плевен 18 .12. 2014 г.          Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в …