Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С – 92-7769-1 гр. Плевен 20.01.2015г.

711

Община Плевен , на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици за ПИ с идентификатори 56722.701.2651, 56722.701.65, 56722.701.126, 56722.701.127,  56722.701.128, 56722.701.2650, 56722.701.2656, 56722.701.2410 и…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7789-1 гр. Плевен 23.01.2015г.

697

Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-16/21.01.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен                                                                                                         …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7790-1 гр. Плевен 23.01.2015г.

676

       Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-18/21.01.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен                                                                                                         …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7787-1 гр. Плевен 23.01.2015г.

684

Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-17/21.01.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: План за регулация за урегулирани поземлени ІІ-149 и ІV-151, ХІІ-147,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7788-1 гр. Плевен 23.01.2015г.

694

Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-15/21.01.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: План за регулация за урегулирани поземлени имоти ХХХІ-289…

П О К А Н А за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружение с общественополезна дейност „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК Плевен”

697

П О К А Н А за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружение с общественополезна дейност „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК Плевен”        На основание чл. 26, ал.1 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.14 и чл.15 от Устава на ОФК Спартак…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7746-1 гр. Плевен 09.01.2015 год.

746

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7746-1 гр. Плевен   09.01.2015 год.              Община-Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-4 от 06.01.2015 год. на Зам.…