Обявления

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ТСУ-94А-01-3/11.01.2022г.

206

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е ТСУ-94А-01-3/11.01.2022г.                               ДО                                 …

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ТСУ 94В-11221-1/07.02.2022г.

202

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ТСУ 94В-11221-1/07.02.2022г.                            ДО  ОБЩИНА-ПЛЕВЕН                                                                       …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-684-1/23.12.2022 г.

214

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-684-1 гр. Плевен   23.12.2022 г. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ -30-724-1 гр. Плевен, 03 .02.2022г.

281

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ -30-724-1 гр. Плевен,        03 .02.2022г.   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици,…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-726-1/03.02.2022 г.

257

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-726-1 гр. Плевен, 03.02.2022г.            Община Плевен, на основание чл. 135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-48/02.02.2022…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-720-1/02.02.2022 г.

250

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-720-1 гр. Плевен, 02.02.2022г.            Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-28/26.01.2022г. на зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-719-1/02.02.2022 г.

230

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-719-1 гр. Плевен, 02.02.2022г.            Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-30/26.01.2022г. на зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-590-1/04.10.2021 г.

227

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-590-1 гр. Плевен, 04.10.2021г.            Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти с идентификатори…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-717-1/02.02.2022 г.

218

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ-30-717-1 гр. Плевен, 02.02.2022г.            Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-39/28.01.2022г. на зам. кмета на Община …