Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92- 8320-1 гр. Плевен 18.11.2015г.

537

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92- 8320-1 гр. Плевен  18.11.2015г.         Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-693/18.11.2015г. на Кмета на Община Плевен е одобрен          …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 8216-1 гр.Плевен 09.09.2015 г.

521

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 8216-1 гр.Плевен 09.09.2015 г. до наследниците на Христо Ненчев Дичев С.Беглеж, Община Плевен Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8260-1 гр.Плевен 09.10.2015 г.

648

ОБЯВЛЕНИЕ№ ТСУ и С-92-8260-1гр.Плевен 09.10.2015 г.                 Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени …

ОВОС на инвестиционно предложение: „Предприятие за месопреработка” в ПИ 56722.351.945

611

СЪОБЩЕНИЕ          На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-8303-1 гр. Плевен 13.11.2015г

582

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-8303-1 гр. Плевен 13.11.2015г          Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-685/09.11.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС 92-8255-1 гр. Плевен 07.10.2015г.

560

ОБЯВЛЕНИЕ№ ТСУиС  92-8255-1         гр. Плевен  07.10.2015г.   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…

Обявление Изх. № ТСУиС 94Е-372-2807.10.2015г.

698

Община Плевен Изх. № ТСУиС 94Е-372-2807.10.2015г.   ДО ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ                                УЛ. „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ” № 5, АП.4                  …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8250-1 гр.Плевен 02.10.2015 г.

533

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8250-1 гр.Плевен 02.10.2015 г.          Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92–8299-1 гр. Плевен 10.11.2015г.

610

ОБЯВЛЕНИЕ     №ТСУиС-92–8299-1 гр. Плевен 10.11.2015г.          Община - Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-682/09.11.2015г. на Зам. кмета на Община…

ОВОС на инвестиционно предложение: „Автоморга, разположена на бетонна площадка” в ПИ 56722.652.281, град Плевен, община Плевен, с възложител: „Тих труд” ЕООД, гр. Плевен.

643

СЪОБЩЕНИЕ                 На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване…