Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ и С-92-8291-1 гр.Плевен 30.10.2015 г.

480

  О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8291-1 гр.Плевен 30.10.2015 г.   Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8185-1 гр.Плевен 26.08.2015 г.

529

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8185-1 гр.Плевен  26.08.2015 г.   Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.87 по плана на с. Дисевица,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С - 92 - 8300-1 гр.Плевен 10.11.2015 г.

511

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С - 92 - 8300-1 гр.Плевен  10.11.2015 г.            Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С - 92 - 8233-1 гр.Плевен 18.09.2015 г.

485

ДО Красимир Иванов Николов с. Влахово Община Смолян    ОБЯВЛЕНИЕ  № ТСУ и С - 92 - 8233-1  гр.Плевен  18.09.2015 г.            Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията,…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-8342-1 гр. Плевен 02.12.2015г.

537

ОБЯВЛЕНИЕ  №ТСУ и С-92-8342-1  гр. Плевен 02.12.2015г.            Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-699/26.11.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен                                                                                                         …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 8189-1 гр.Плевен 27.08.2015 г. до Лишко Стоянов

499

ДО Лишко Донов Стоянов с. Беглеж Община Плевен   ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92- 8189-1 гр.Плевен  27.08.2015 г.   Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици…

ОВОС на инвестиционно предложение: „Склад за втечнени газове”

521

СЪОБЩЕНИЕ               На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8289-1 гр.Плевен 30 .10.2015 г.

505

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8289-1 гр.Плевен 30 .10.2015 г. Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.136…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8296-1 гр.Плевен 06.11.2015 г.

540

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8296-1 гр.Плевен   06.11.2015 г. Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8331-1 гр. Плевен 24.11.2015

497

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8331-1 гр. Плевен 24.11.2015г.                   Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-694/18.11.2015г. на Кмета на Община Плевен…