Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ и С-92-8344-1 гр.Плевен 02.12.2015 г.

518

 О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8344-1 гр.Плевен  02.12.2015 г.   Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени…

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ и С-92-8369-1 гр. Плевен 16.12.2015г.

549

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92-8369-1 гр. Плевен  16.12.2015г.            Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-741/14.12.2015г. на зам. кмета на…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ и С- 92- 8356-1 гр. Плевен 07.12.2015г.

478

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е№ ТСУ и С- 92- 8356-1 гр. Плевен  07.12.2015г.            Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със Заповед № РД-12-706/01.12.2015г. на Кмета на Община…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-8359-1 гр. Плевен 08.12.2015г.

544

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-8359-1 гр. Плевен  08.12.2015г.          Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-714/07.12.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен     …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУиС 92-8302-1/12.11.2015г. гр. Плевен

533

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУиС  92-8302-1/12.11.2015г.гр. Плевен     Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-683/09.11.2015г. на Зам. Кмета на Община…