Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ и С-92-8343-1 гр.Плевен 02 .12.2015 г.

502

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8343-1 гр.Плевен 02 .12.2015 г.   Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ и С-92-8382-1 гр. Плевен 04.01.2016г

528

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8382-1 гр. Плевен  04.01.2016г          Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-778/28.12.2015г.…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ и С-92-8364-1 гр.Плевен 12 .12.2015 г.

495

ДО Иван Симеонов Цанков с. Коиловци Община Плевен   О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8364-1 гр.Плевен  12 .12.2015 г.   Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ и С- 92-8387-1 гр. Плевен 05.01.2016г.

482

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С- 92-8387-1 гр. Плевен  05.01.2016г.            Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със Заповед № РД-12-781/28.12.2015г. на Кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ и С- 92-8388-1 гр. Плевен 06.01.2016г.

493

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С- 92-8388-1 гр. Плевен  06.01.2016г.            Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със Заповед № РД-12-777/28.12.2015г. на Кмета на Община…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92- 8380-1 гр. Плевен 30.12.2015г.

481

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92- 8380-1 гр. Плевен  30.12.2015г.   Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-780/28.12.2015г. на зам. кмета на Община Плевен е одобрен:            …

Обявление Изх.№ №ТСУиС-94А-2680-5/ 08.12.2015 г.

631

Изх.№ №ТСУиС-94А-2680-5/ 08.12.2015 г.   ДО АНТОН ХРИСТОВ ТАНЕВ жк „Сторгозия”, бл. ШПК-2, ет.12, ап.48 гр. Плевен ДО ГЕЧО ПЕТРОВ ЦОНЕВ жк „Сторгозия”, бл. ШПК-2, ет.1, ап.4 гр. Плевен ДО ВЕСЕЛКА БЛАГОЕВА ЗДРАВКОВА жк „Сторгозия”, бл. ШПК-2,…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-8370-1/16.12.2015 г.

544

ОБЯВЛЕНИЕ №  ТСУиС-92-8370-1/16.12.2015 г.             Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-740 от 14.12.2015 год. на Зам. кмета на Община…

ПОКАНА за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдружение с общественополезна дейност „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК Плевен”

642

       На основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.14 и чл.15 от Устава на ОФК Спартак Плевен по инициатива на Управителния съвет на „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК Плевен” се свиква заседание на Общото събрание…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ и С- 92-8375 гр. Плевен 18.12.2015г.

541

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   № ТСУ и С- 92-8375гр. Плевен  18.12.2015г.            Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със Заповед № РД-12-742/14.12.2015г. на Кмета на…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8363-1 гр.Плевен 11.12.2015г.

536

ОБЯВЛЕНИЕ№ ТСУ и С-92-8363-1 гр.Плевен 11.12.2015г.            Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.46…