Обявления

Обявление №ТСУ и С-92-7067-1/21.11.2013г.

587

ДО Янчо Антоанетов Василев ул. „Кюнка” №8 с. Търнене общ. Плевен Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.79 по плана…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92-7091-1 гр. Плевен 03.12.2013 г.

646

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92-7091-1гр. Плевен 03.12.2013 г.          Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в  кв.…

обявление №ТСУ и С-92-6973-1/22.10.2013г.

596

обявление №ТСУ и С-92-6973-1/22.10.2013г. ДО Н-ци Иван Петков Панов с. Беглеж общ. Плевен          Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици…