Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУиС-92-8463-1/24.02.2016 г.

499

О Б Я В Л Е Н И Е №  ТСУиС-92-8463-1/24.02.2016 г.                       Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-119 от 22.02.2016…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ и С-92- гр. Плевен 2016г.

547

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92- гр. Плевен ………...2016г.            Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-116/17.02.2016г. на Зам. кмета на Община…

Годишен план за приватизация през 2016 година на Община Плевен

632

Г О Д И Ш Е Н   П Л А Н   ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН     Настоящият годишен план е разработен в съответствие с изискванията на Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/.  …

Изх. № ТСУиС-94С-3744-1/19.01.2016г.

640

Изх. № ТСУиС-94С-3744-1 19.01.2016г.   ДО СТЕФАН ДАКОВ ГЕОРГИЕВ Ж.К. „СТОРГОЗИЯ” БЛ.30-А-24 ГР.ПЛЕВЕН   ДО ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ВАЛЕРИ ЕМАНУИЛОВ ХРИСТОВ БУЛ. „ХР.БОТЕВ” № 100, АП.4 ГР.ПЛЕВЕН (със задължение да уведоми всички…

Изх. № ТСУиС-94Р-1875-1/12.01.2016г.

644

ДО СВЕТЛИН ВЕНЕЛИНОВ КУНЧЕВ КРИСТИНА ВЕНЕЛИНОВА КУНЧЕВА МАРИЯНА КРУМОВА КУНЧЕВА ул.”Константин Величков” №8, ет.3, ап.11 гр.Плевен   „БАЧИЙСКИ” ЕООД ул. „Димитър Константинов” №11 гр.Плевен   ЖЕРАР КУНЧЕВ КУНЧЕВ ул.…

Покана за заседание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

549

П О К А Н А       На 11.02.2016г./четвъртък/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, III етаж ще се проведе редовно заседание на  Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните…