Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ – 30-737-1 гр. Плевен, 17 .02.2022г.

1140

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   № ТСУ – 30-737-1 гр. Плевен,      17 .02.2022г.   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици,…

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

430

О Б Я В А     На 21.02.2022год. от 14:00 часа в офиса на „РОСБУЛКАР” ЕООД, гр. Плевен, ул. „Мусала” №5 на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе   ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ   на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ – 30 – 714 – 1 гр. Плевен 01.02. 2022г.

239

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ   – 30 – 714 – 1 гр. Плевен     01.02. 2022г.            Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите…

У В Е Д О М Л Е Н И Е № ТСУ-94И-9016-1/15.02.2022 г.

218

ДО „ЧЕЗ Разпределение България” АД ул. „Дойран” №73 гр. Плевен Ив. Т. Цанев Управител на етажна собственост                                                   …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ- 30-736-1 гр. Плевен, 15.02.2022г.

235

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ- 30-736-1 гр. Плевен,  15.02.2022г.     Община Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-735-1/15.02.2022 г.

220

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-735-1 гр. Плевен 15.02.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-57/09.02.2022г. на зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ – 30 – 715 -1 гр. Плевен 01.02.2022год.

224

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ – 30 – 715 -1 гр. Плевен              01.02.2022год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 40 от…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ТСУ-08-17-196/12.01.2022г.

195

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ТСУ-08-17-196/12.01.2022г. ДО „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-ПЛЕВЕН” УЛ „ДОЙРАН” №73 ГР. ПЛЕВЕН ДО „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН” ЕАД ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА №128 ГР. ПЛЕВЕН ДО „ФИЕСТА 13” ЕООД УЛ. „ЦАР СИМЕОН”…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-730-1/10.02.2022 г.

205

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-730-1 гр. Плевен 10.02.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-55/09.02.2022г. на зам. кмета на Община  Плевен…