Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ и С-92-8411-1 гр.Плевен 25.01.2016г.

488

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8411-1  гр.Плевен 25.01.2016г.            Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици…

Протокол от комисия за одобряване на критерии и отпускане на средства, постъпили от дарения и спонсорства за годишни стипендии и еднократни помощи

1060

П Р О Т О К О Л   Днес, 24.02.2016 г., от 13.30 ч. в Заседателна зала на Община Плевен, Комисия за одобряване на критерии и отпускане на средства, постъпили от дарения и спонсорства, за годишни стипендии и еднократни помощи във връзка…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ и С-92-8409-1 гр.Плевен 15.01.2016 г.

474

ДО Здравка Пенчева Рускова ул.”Васил Априлов” №30-3-6 гр. Плевен О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е  № ТСУ и С-92-8409-1  гр.Плевен 15.01.2016 г.   Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията,…

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ и С-92- 8462-1 гр. Плевен 24.02.2016г.

546

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е  №ТСУ и С-92- 8462-1 гр. Плевен 24.02.2016г.           Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-141/23.02.2016г. на зам. кмета на…

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ и С-92- 8459-1 гр. Плевен 24.02.2016г.

482

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 8459-1 гр. Плевен  24.02.2016г.   Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-140/23.02.2016г. на зам. кмета на Община Плевен е одобрен:            …

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ и С-92- 8460-1 гр. Плевен 24.02.2016г.

450

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е  №ТСУ и С-92- 8460-1 гр. Плевен 24.02.2016г.            Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-139/23.02.2016г. на Зам. кмета на…

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ и С-92- 8461-1 гр. Плевен 24.02.2016г.

560

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 8461-1 гр. Плевен  24.02.2016г.            Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-138/23.02.2016г. на Зам. кмета на…