Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ и С-92- 8497-1 Гр. Плевен 21.03.2016г.

502

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   №ТСУ и С-92- 8497-1 Гр. Плевен 21.03.2016г.              Община Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава, че със заповед № РД-12-179/18.03.2016г. на Зам. кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № Т СУ и С- 92-8495-1 гр. Плевен 21.03.2016 г.

518

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   № Т СУ и С- 92-8495-1 гр. Плевен  21.03.2016 г.       Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД–12–184/18.03.2016г. на Зам.Кмета…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ и С-92-8443-1 гр.Плевен 15.02.2016г.

473

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   № ТСУ и С-92-8443-1 гр.Плевен 15.02.2016г.              Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ и С-92-8501-1 гр. Плевен 22.03.2016г.

543

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   № ТСУ и С-92-8501-1 гр. Плевен 22.03.2016г.            Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-188/21.03.2016г.…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ и С-92-8502-1 гр. Плевен 22.03.2016г.

598

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   № ТСУ и С-92-8502-1 гр. Плевен 22.03.2016г.            Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-189/21.03.2016г.…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ и С-92-8492-1 гр. Плевен 18.03.2016г.

595

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   № ТСУ и С-92-8492-1 гр. Плевен 18.03.2016г.            Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-175/16.03.2016г.…

Уведомление за заличени постоянни адреси

539

Община Плевен уведомява следните лица, че със заповед № РД-10-290/ 11.03.2016 г. на Кмета на общината, са заличени настоящите и постоянните им адреси от Националния класификатор на адресите. Необходимо е да заявят актуални адреси…

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ и С - 92 -8488-1 гр. Плевен 17.03.2016г.

573

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С - 92 -8488-1 гр. Плевен 17.03.2016г.            Община - Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-174/16.03.2016г.…

Обявление №ТСУ и С - 92 - 8485 гр. Плевен 14.03.2016г.

524

О Б Я В Л Е Н И Е     №ТСУ и С - 92 - 8485 гр. Плевен 14.03.2016г.            Община - Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-164/11.03.2016г. на Зам. кмета на…