Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУиС- 92-8532/11.04.2016г. гр. Плевен

524

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е  № ТСУиС- 92-8532/11.04.2016г. гр. Плевен Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-214/08.04.2016г. на Зам. Кмета на Община Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУиС 92-8482-1/14.03.2016г. гр. Плевен

529

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУиС 92-8482-1/14.03.2016г. гр. Плевен Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-165/11.03.2016г. на Зам. Кмета на Община Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУиС 92-8496-1/21.03.2016г. гр. Плевен

589

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е  № ТСУиС 92-8496-1/21.03.2016г. гр. Плевен Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-185/18.03.2016г. на Зам. Кмета на Община Плевен…

Община Плевен уведомява следните лица, че със заповед № РД-10-428/ 04.04.2016 г. на Кмета, са заличени настоящите и/или постоянните им адреси

800

УВЕДОМЛЕНИЕ Община Плевен уведомява следните лица, че със заповед № РД-10-428/ 04.04.2016 г. на Кмета, са заличени настоящите и/или постоянните им адреси от Националния класификатор на адресите. Необходимо е да заявят актуални…

Комисия по определяне на условията и реда за отпускане на средства от Фонд за подпомагане на деца с изявени дарби в неравностойно положение

605

П Р О Т О К О Л   Днес, 01.04.2016 г., от 14.00 ч. в стая № 38 на Община Плевен, Комисия по определяне на условията и реда за отпускане на средства от Фонд за подпомагане на деца с изявени дарби в неравностойно положение, проведе редовно…

Северняшки ансамбъл за народни песни и танци "Иван Вълев" обявява конкурс за танцьори - мъже и жени

570

СЕВЕРНЯШКИ АНСАМБЪЛ ЗА НАРОДНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ „ИВАН ВЪЛЕВ” ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА  ТАНЦЬОРИ – МЪЖЕ И ЖЕНИ           КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  НА  25.04.2016 год. от 10.00 часа   В ТАНЦОВА ЗАЛА НА СЕВЕРНЯШКИ…

Oбява за преценяване необходимостта от ОВОС

723

СЪОБЩЕНИЕ                 На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за…