Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-478-1/25.02.2022 год.

203

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-478-1   гр. Плевен 25.02.2022 год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 74 от 23.02.2022год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-752-1/25.02.2022 год.

211

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-752-1 гр. Плевен 25.02.2022 год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 76 от 23.02.2022год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Подробен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-751-1/25.02.2022 год.

811

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-751-1 гр. Плевен 25.02.2022 год. Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед № РД-12 – 77 от 23.02.2022 год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен: Изменение…

О Б Я В Л Е Н И Е № Т СУ-30-750-1/25. 02.2022 г.

196

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № Т СУ-30-750-1   гр. Плевен, 25. 02.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със  № РД–12–75/23.02.2022 г.  на Кмета на Община Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-745-1/24.02.2022 г.

207

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-745-1 гр. Плевен 24.02.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-72/23.02.2022 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-744-1/24.02.2022 г.

186

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-744-1   гр. Плевен,   24.02.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със  че  със  № РД–12–69/23.02.2022 г.  на…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ -30-743-1/24.02.2022 г.

190

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-743-1 гр. Плевен 24.02.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-78/23.02.2022г. на Зам. кмета на Община Плевен е…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-742-1/23.02.2022 г.

314

До Неидентифицирани 56722.668.12 56722.668.12.1 56722.668.12.1.1;2;3;4;5;6 56722.668.12.2                                                  ОБЯВЛЕНИЕ…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-740-1/20.02.2022 г.

208

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ–30–740-1 гр. Плевен,22.02.2022г.           Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в  кв. 428 по плана…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-741-1/22.02.2022 г.

200

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-741-1   гр. Плевен 22.02.2022 г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:…