Обявления

Обявление № ТСУ и С- 92- 8762-1гр. Плевен 26.08.2016г.

685

До Стойна Личева Деветашка Ж.к. „М.Денчева”бл.7 ет.3 ап.10 Димитър Тодоров Пушкаров Ул. „Сан.Стефано”74 бл.1 вх.Б ап.5 Гр.Плевен                               …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8754-1 гр.Плевен 24 .08.2016 г.

683

ДО Н-ци Цанко Иванов Чобанов с. Беглеж общ. Плевен   О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   № ТСУ и С-92-8754-1   гр.Плевен    24 .08.2016 г.   Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92–8688-1/13.07.2016 г.

712

ДО НАДЯ АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА УЛ. „МАЙСКА”3 ВХ.Б АП.8 АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА СИМЕОН АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ Ж.К. „ДРУЖБА”БЛ.137 ВХ.Б АП.5 ГР.ПЛЕВЕН   О  Б  Я  В  Л …

Обява до обществеността

766

ОБЯВА За обществеността   Уведомяваме Ви, че фирма/ физическо лице: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен пл. „Възраждане” № 2; тел. 064 800 700; факс 064 844230; e-mail: mayor@pleven.bg. /име, адрес и телефон за контакт, гражданство…

Вакантни длъжности за войници

1341

О Б Я В А   Във връзка с кампанията за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, за Сухопътни войски, Офисът за водене на военен отчет в Община Плевен информира, че приема документи…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92–8741-1 гр. Плевен 15.08. 2016г.

681

ДО Петрана Асенова Мукова с.Коиловци Община Плевен      О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8741-1 гр.Плевен  15.08.2016 г.   Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92–8764-1 гр. Плевен 26.08. 2016г.

643

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8764-1 гр.Плевен 26.08.2016г.            Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици…