Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С - 92 -8104-1 гр. Плевен 01.07.2015г.

482

Община - Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-356/01.07.2015г. на Зам. кмета на Община - Плевен е одобрен             План за регулация и застрояване…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-8056-1/08.06.2015г. гр.Плевен

391

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92-8056-1/08.06.2015г. гр.Плевен Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-312/08.06.2015г. на Зам. Кмета на Община Плевен е  одобрен: План за регулация…