Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8755-1ГР. ПЛЕВЕН 24.08.2016Г

628

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8755-1   гр.Плевен 24.08.2016г.           Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-94Д-1338-1ГР. ПЛЕВЕН 30.09.2016г

633

Съобщаване скица с виза за проектиране ТСУиС-94Д-1338-1/30.09.2016г. ДО МОМЧИЛ МИРЧЕВ ДИМИТРОВ УЛ.”ЙОРДАН ГАНОВ” №9 ГР.КОЙНАРЕ НАТАЛИЯ КОЛЕВА ДИКОВА УЛ.”ИСКЪР” №1 ГР.КОЙНАРЕ МИЛКА ИВАНОВА КОМАРЕВСКА ДИМИТРИНА ПЪРВАНОВА…

Обява - Приемане на оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военновъздушните сили

824

О Б Я В А   Във връзка с кампанията за приемане на оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военновъздушните сили, Офисът за водене на…

Обявление № ТСУиС-94Й-849-4/21.09.2016г.

691

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА НЕИНДНТИФИЦИРАН ИМОТ с идентификатор 56722.661.1338 БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” № 169”б” ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА НЕИНДНТИФИЦИРАН ИМОТ с идентификатор 56722.661.1338.1 БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” № 169”б”   Във…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8715-1 ГР. ПЛЕВЕН 29.07.10.2016Г.

657

 ДО  ДАНИЕЛА ПРОДАНОВА ХРИСТОВА  УЛ. „СТРАХИЛ ВОЙВОДА”21 АП.7   ГР.ПЛЕВЕН     О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е № ТСУ и С- 92-8715-1 гр. Плевен 29.07.2016 г.            …

ЗАПОВЕД РД-10-1231/26.09.2016

634

ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА ДА ОСВОБОДИ  ДОБРОВОЛНО..........

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-8794-1 гр. Плевен 30.09.2016г.

652

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92-8794-1 гр. Плевен  30.09.2016г.   Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-473/26.09.2016г. на зам. кмета на Община Плевен е одобрен:…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8791-1 гр. Плевен 30.09.2016г.

608

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8791-1 гр. Плевен 30.09.2016г.            Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-472/26.09.2016г. на зам. кмета…