Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8727-1/08.08.2016Г

924

ДО НЕИДЕНТИФИЦИРАН  56722.666.148, НЕИДЕНТИФИЦИРАН  56722.666.6, ЦАНКО ВАСИЛЕВ ЦАНКОВ УЛ. „ЧАТАЛДЖА” №4А, ЕТ.3, АП.7, ГР. ПЛЕВЕН,ДИМИТЪР ТОДОРОВ СТАВРЕВ,УЛ. „ДОЙРАН” №52, ГР. ПЛЕВЕН „ГАБРИЕЛ ИНВЕСТ” ЕООД ЖК „КАЙЛЪКА”…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-94П-3551-2/18.10.2016Г

735

ДО ПЕНКА МИХАЙЛОВА ЩТРЕГАРСКА,УЛ. „ДРАГОМАН” № 5А, АП.6,ГР. ПЛЕВЕН ДО ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОЧКОВ, УЛ. „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”№ 19, ЕТ.3, АТЕЛИЕ № 3, ГР.ПЛЕВЕН ДО  НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 56722,660.732.1.1;…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8812-1ГР. ПЛЕВЕН 13.10.2016Г

774

Одобрен е проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлен имот 162009 в местността „Барата” в землището  на с.Тученица

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-94П-972-1ГР. ПЛЕВЕН 06.12.2012Г

708

На основание на Решение №268 от 01.06.2016год. на ПлАС, подадена молба с вх.№ ТСУ и С-94П-972-1/06.12.2012год  и по реда на чл.26, ал.1 от АПК Ви уведомяваме, че в Община Плевен е открито административно производство за изменение на кадастралния…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СЪСТАВА НА ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ ПРИ ОБЩИНА ПЛЕВЕН

919

Във връзка с изпълнението на чл. 9 от НАРЕДБА за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-94Н-2869-1/11.10.2016Г.

767

ДО НЕИДЕНТИФИЦИРАН   56722.662.267.1.2 ул.”Х.Димитър” бл.68 Плевен           Във връзка със заявление с вх. № ТСУиС-94Н-2869-1/15.09.2016г. от Нели Симеонова Илиева до Община Плевен и на основание чл.140 ал.3 от Закона…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-94E-1742-1 ГР. ПЛЕВЕН 15.06.2016Г.

792

ДО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИЛИЕВА, УЛ. „СОПОТ”4 ЕТ.4 АП.9 ИВАЙЛО ТОМАС НАЦУЛИС  ,УЛ. „БР.МИЛАДИНОВИ”24 ЕТ.3 АП.8 ГР.ПЛЕВЕН Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Констативен протокол 10-00-109/27.05.2016 г. от проведена…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-91-1773-2 ГР. ПЛЕВЕН 15.06.2016Г.

666

ДО  ЛИЛЯНА БОРИСОВА ДЖАМБАЗОВА,УЛ. „ПЕТКО Д.ПЕТКОВ”14 ЕТ.5 АП.30 ГР.ПЛОВДИВ ВЕСКА ЛАЛОВА ПЕТКОВА УЛ. „ДОЙРАН”168 ВХ.Б ЕТ.2 АП.5, ГР.ПЛЕВЕН Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Констативен протокол…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-91-717-1 ГР. ПЛЕВЕН 15.06.2016Г.

660

ДО НИКОЛАЙ ХАРАЛАМПИЕВИЧ СТОЙЧЕВ,УЛ.”В.ЛЕВСКИ”74 ГР.ПЛЕВЕН ДО АСЕН БОРИСОВ ЦВЕТКОВ, УЛ.”ШИПКА”21 ЕТ.1 АП.4,ГР.СОФИЯ ДО АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ МАРИНОВ,УЛ.”МОДЕСТ МУСОРГСКИ”7 ЕТ.3 АП.5 ГР.СОФИЯ ДО ЕВГЕНИЯ…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-91-720-1 ГР. ПЛЕВЕН 15.06.2016Г.

680

ДО  ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ПАВЛОВ ,УЛ. „КНЯЗ БОРИС І”76 ЕТ.1 АП.1ГР.СОФИЯ Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Констативен протокол 10-00-110/27.05.2016 г. от проведена комисия на основание чл.192,ал.1 т.1 от Закона за културното…

Кампанията за набиране на кандидати за военна служба в Нацаоналната гвардейска част – гр.София

669

О Б Я В А   Във връзка с кампанията за набиране на кандидати за военна служба в Нацаоналната гвардейска част – гр.София, Офисът за водене на военен отчет в Община Плевен информира, че приема документи за длъжностите…