Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ и С- 92-7238-1 гр. Плевен 26.02. 2014г.

454

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ и С- 92-7238-1 гр. Плевен  26.02. 2014г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД 12-61 от  21.02.2014г. на Кмета на Община Плевен е одобрен : Изменение на…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7219 -1 / 18.02.2014г.

407

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУиС-92-7219 -1           гр. Плевен  18.02.2014г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите…

Обявление ТСУиС-39-16-2 13.02.2014г.

442

ТСУиС-39-16-2 13.02.2014г.   ДО РПК „НАРКОП” ПЛЕВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ- ГАЛЯ ЦЕРЯНОВА КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ УЛ. „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 192 „ФЕНЕК-ГОШО ТАНЕВ” ЕТ ГОШО САВОВ ТАНЕВ Ж.К. „МАРА ДЕНЧЕВА”  БЛ.10 АП.34 ГР. ПЛЕВЕН ОБЩИНА ПЛЕВЕН РАДКА ХРИСТОВА…

Обявление ТСУиС-94А-2516-1 11.02.2014г

426

ТСУиС-94А-2516-1 11.02.2014г.   ДО АНИ ВИКТОРОВА НЯКШОЛОВА АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ДАМЯНОВ УЛ. „ ЦАР СИМЕОН”  2 НЕИДЕНТИФИЦИРАН  ПИ 56722.659.824 ГР. ПЛЕВЕН                                               …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92- 7193-1 гр. Плевен 07.02. 2014 г.

400

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92- 7193-1гр. Плевен  07.02.  2014 г.          Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

ИЗВЕСТИЕ открит конкурс за добив на дървесина на 10.02.2014г.

419

ИЗВЕСТИЕ            Община Плевен известява, че поради липса на допуснати участници на 05.02.2014 г. в открит конкурс за добив на дървесина до временен склад за обект №2/ 2014г., имот с кадастрален номер 117003,…

Обявление №ТСУ и С-92-7172-1/30.01.2014г.

452

обявление №ТСУ и С-92-7172-1/30.01.2014г.   ДО Янчо Антоанетов Василев ул. „Кюнка” №8 с. Дисевица общ. Плевен       Община – Плевен, на основание §8, ал.4 от ПР на Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед …