Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС 92-8066-1/10.06.2015г. гр. Плевен

457

Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-308/05.06.2015г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен   Изменение на Подробен устройствен план – План за  застрояване…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92-8056-1/08.06.2015г. гр. Плевен

449

Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-312/08.06.2015г. на Зам. Кмета на Община Плевен е  одобрен: План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8076-1 гр.Плевен 15.06.2015 г.

296

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8076-1 гр.Плевен  15.06.2015 г. Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.54 по плана на с. Върбица,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8077-1 гр.Плевен 15.06.2015 г.

419

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв. 140 по плана на гр. Славяново, че е изработен проект за:           …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8068-1 гр. Плевен 10.06.2015г

389

Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-306/05.06.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: Изменение на Подробен устройствен…