Обявления

Изх. № ТСУиС-94И-3314-3 01.12.2014г.

455

ДО ВЕЛИН ГЕОРГИЕВ ДИЛОВ УЛ. „ СРЕДЕЦ”   12 УПРАВИТЕЛ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК  ВХ. Б ДЕСИСЛАВА СТАНИМИРОВА ДАНОВА Със задължение да уведомят всички собственици УЛ. „САН СТЕФАНО” 20 ВХ.Б АП.6 ГР. ПЛЕВЕН  …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7729-1 гр. Плевен 23.12.2014г

418

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7729-1 гр. Плевен 23.12.2014г          Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-832/19.12.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7730-1 гр. Плевен 23.12.2014г

467

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7730-1 гр. Плевен 23.12.2014г          Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-836/19.12.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7728-1 гр.Плевен 23.12.2014 г.

448

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7728-1 гр.Плевен 23.12.2014 г.          Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти  №№103016,…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7717-1 гр. Плевен 19.12.2014г.

418

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7717-1 гр. Плевен 19.12.2014г.          Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-832/19.12.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен      …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7718-1 гр. Плевен 19.12.2014г.

428

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-7718-1гр. Плевен 19.12.2014г. Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-831/19.12.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен             План…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7722-1 гр.Плевен 22.12.2014 г.

369

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7722-1 гр.Плевен  22.12.2014 г.          Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-7714-1 гр. Плевен 18 .12. 2014 г.

395

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-7714-1   гр. Плевен 18 .12. 2014 г.          Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С 92-7713-1/17.12.2014г.гр. Плевен

393

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С 92-7713-1/17.12.2014г.гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-816/02.12.2014г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен   План за…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС 92-7711-1 гр. Плевен 17.12.2014г.

375

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Подробен устройствен план – Работен устройствен план  УПИ ІV-4007, V-4006 и…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7703-1 гр.Плевен 15.12.2014г.

372

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7703-1 гр.Плевен 15.12.2014г.          Община – Плевен, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.87б и…