Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ – 30 – 787 -1 гр. Плевен 13.04.2022год.

212

О Б Я В Л Е Н И Е   №ТСУ – 30 – 787 -1 гр. Плевен       13.04.2022год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 149 от 13.04.2022год. на Зам.…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-780-1/05.04.2022 г.

196

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-780-1 гр. Плевен 05.04.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-133/04.04.2022г. на зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-786-1/08.04.2022 г.

202

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-786-1 гр. Плевен 08.04.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-139/05.04.2022г. на зам. кмета на Община  Плевен…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ТСУ-26-1697-1/04.04.2022г.

185

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ТСУ-26-1697-1/04.04.2022г. ДО ЕТ”ХЕЛИОС-СП-К. КРЪСТЕВ” ЖК”ДРУЖБА”, БЛ.334 ПЛЕВЕН „НАРМАГ” ООД УЛ.”ДОЙРАН” №140 ПЛЕВЕН „СЛАЙ КОМЕРС” ООД УЛ.”ЧАТАЛДЖА” №37 ПЛЕВЕН ЕТ”И. ИГНАТОВ-ИРМО”…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ- 30-776-1 гр. Плевен 29.03.2022 г.

206

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ- 30-776-1 гр. Плевен  29.03.2022 г.                 Община - Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх. № ТСУ 26-3236-3/15.03.2022г.

200

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх. № ТСУ 26-3236-3/15.03.2022г. Община Плевен                                                                                                                           …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-785-1/07.04.2022 г.

218

  О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-785-1 гр. Плевен 07.04.2022 г. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-140/05.04.2022…

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ – 30 – 784 – 1 гр. Плевен 06. 04.2022год.

212

О Б Я В Л Е Н И Е   №ТСУ – 30 – 784 – 1 гр. Плевен    06. 04.2022год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 129 от 04.04.2022год. на Зам. Кмета…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ -30-781-1 гр. Плевен 04 .04.2022г.

230

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ -30-781-1 гр. Плевен      04 .04.2022г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-132/04.04.2022 г. на Зам. Кмета…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-779-1/05.04.2022 г.

203

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-779-1 гр. Плевен 05.04.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-127/31.03.2022 г. на зам. кмета на Община  Плевен…