Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-8160-1 гр. Плевен 06.08. 2015 г.

445

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-8160-1 гр. Плевен  06.08. 2015г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД–12–405/04.08.2015 г. на Кмета на Община Плевен е одобрен : Изменение на Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-8166-1 гр. Плевен,11.08. 2015 г.

441

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-8166-1 гр. Плевен,11.08. 2015 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД – 12 –420 от 10.08.2015 г. на Кмета на Община Плевен е одобрен : Подробен Устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С - 92 -8104-1 гр. Плевен01.07.2015г.

514

Мария Ивайлова Петрова ж.к. „Сторгозия” бл.88, вх.Г, ет.5, ап.13 гр.Плевен                ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С - 92 -8104-1 гр. Плевен01.07.2015г.            Община - Плевен, на основание…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8124-1 гр.Плевен 08.07.2015г.

440

Димитър Антонов Антонов ж.к. „Сторгозия” бл.95, вх.Г, ап.15 гр.Плевен ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8124-1 гр.Плевен 08.07.2015г.          Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-8138-1 гр. Плевен 17.07.2015г.

420

 Цецка Петкова Първанова  ул.”Вардар” №27-Б-1-1  гр. Плевен ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-92-8138-1 гр. Плевен 17.07.2015г.          Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-379/16.07.2015г.…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-8168-1 гр.Плевен 12.08.2015г.

417

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-8168-1 гр.Плевен 12.08.2015г. Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че    със заповед № РД-12-414/05.08.2015г. на Зам. кмета на Община – Плевен е одобрен:          …

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-8167/11.08.2015г. гр.Плевен11.08.2015г.

507

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУиС-92-8167/11.08.2015г. гр.Плевен11.08.2015г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-422/ 11.08.2015 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен Изменение…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-8158-1/06.08.2015г.2015г. гр. Плевен

453

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-8158-1/06.08.2015г.2015г. гр. Плевен   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-408/04.08.2015г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен  План…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8076-1 гр.Плевен 15.06.2015 г.

404

Иван Колев Гарванов ж.к. „Сторгозия” 2-Б-4-30 гр. Плевен  ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8076-1 гр.Плевен  15.06.2015 г. Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-8157-1 гр.Плевен

467

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8157-1 гр. Плевен 06.08.2015г          Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-407/04.08.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ТСУис-94К-1672-3/10.07.2015г.

398

Изх.№ТСУис-94К-1672-3/10.07.2015г. ДО КОСТА НИКОЛОВ АЛЕКСИЕВул. „П.Р. Славейков” №30, вх. В, ет.9, ап.15,гр. Плевен             Във връзка със заявление вх. № ТСУиС-94К-1672-3/08.07.2015г. до Община Плевен, Ви уведомявам,…