Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С – 92 – 8851 - 1 гр. Плевен 11. 11. 2016г.

718

ДО ЛЮБКА ДИМИТРОВА ЯНАКИЕВА УЛ. „МАНУШ ВОЙВОДА”№9, ВХ.А,ЕТ.4,АП.9 ГР. ПЛЕВЕН ЕЛЕНА ПЕТРОВА КОЙЧЕВА УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ”№7 ГР. ПЛЕВЕН ХРИСТО СИМЕОНОВ МИЛЕВ УЛ. „СРЕДНА ГОРА” №30 ГР. ПЛЕВЕН ДО ИВАНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА…

ЗАПОВЕД № РД 12-571 Плевен 09.11.2016 г.

828

До Николина Костадинова Ятанска ул.”Майска”№22 гр.Плевен   З А П О В Е Д № РД 12-571 Плевен 09.11.2016 г.   Във връзка с подадено заявление от Снежанка Славчева Ангелова с вх. № ТСУиС-94С-621-3/26.10.2016г., за осигуряване на достъп,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-94Н-2869-1/11.10.2016г.

659

ДО Чавдар Асенов Първанов бул.”Връх Манчо” бл.6,вх.”Д”,ет1,ап.1 гр. СОФИЯ ДО Георги Тодоров Лазаров ж.к..”Дружба”бл.327,ет.2 гр. ПЛЕВЕН ДО Стела Миткова Лазарова ж.к..”Дружба”бл.327,ет.3 гр. ПЛЕВЕН ДО Анатоли…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8790-1/30.09.2016 г.

691

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8790-1 гр.Плевен   30.09.2016 г. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8895-1/29.11.2016 г.

757

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92–8895-1 гр. Плевен 29.11.2016 г.             Община Плевен, на основание чл.150, ал.8 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-613/28.11.2016г. на…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8892-1/29.11.2016 г.

707

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92-8892-1 гр. Плевен 29.11.2016 г.             Община Плевен, на основание чл.150, ал.8 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-614/28.11.2016г. на Зам.…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8894-1/29.11.2016 г.

731

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8894-1 гр. Плевен 29.11.2016 г.           Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-607/24.11.2016г.…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8889-1/25.11.2016 Г.

705

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8889-1 гр. Плевен  25.11.2016 год.             Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-598/22.11.2016 год. на…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8888-1/25.11.2016 Г.

632

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8888-1 гр. Плевен  25.11.2016 год.             Община Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-597/22.11.2016 год. на Зам.…

Преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

817

СЪОБЩЕНИЕ               На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване…