Обявления

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО: Фарес Ал Фарес ул."Антим 1"№21, ап.З град Плевен

916

УВЕДОМЛЕНИЕ Г-н Ал Фарес, На 05.01.2015г. в град Плевен е сключен договор за наем по силата на който Ви е предоставено временно и възмездно право на поставяне върху общински терен на преместваем обект павилион за хранителни стоки…

ОБЯВЛЕНИЕ . № ТСУиС-94А-3099-1/ 11.01.2017г.

711

№ ТСУиС-94А-3099-1/ 11.01.2017г.                                                                                ДО ВЕСЕЛКА БЛАГОЕВА ЗДРАВКОВА,  жк „Сторгозия”,…

ОБЯВЛЕНИЕ :№ ТСУиС -94И-743-2/ 23.12.2016г.

707

Изх. №ТСУиС 94И-743-2/23.12.2016Г ДО ИВАНКА ТЕОБАЛДОВА ГЕОРГИЕВА УЛ. “СТОЯН ВОЙВОДА” № 13 ГР.ПЛЕВЕН               Във връзка със заявление вх. № ТСУиС-94И-743-2/23.11.2016г..Ви уведомяваме, че е издадено …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-8939-1 гр. Плевен /13.01.2017г.

843

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е     № ТСУи С-92-8939-1   гр. Плевен , 13.01.2017г. Община Плевен, на основание чл. 150, ал.8 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-10/ 12.01.2017г. на Зам.Кмета…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8878-1/18.11.2016 год.

740

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8878-1 гр.Плевен   18.11.2016 г. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-8843-1/09.11.2016 год.

762

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8843-1 гр.Плевен   09.11.2016 г.   Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени…

Съобщение за ОВОС

901

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С 92-8851-1/11.11.2016Г.

828

МИКО МАРИНОВ МИКОВ УЛ. „САН СТЕФАНО” №30,ВХ.А ГР. ПЛЕВЕН                                                                       …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С 92-8887-1/25.11.2016Г.

752

ДО ИВАЙЛО ДРАГАНОВ СТОЯНОВ УЛ. „САН. СТЕФАНО” №32, ВХ.А ГР. ПЛЕВЕН ДО ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА ЖК „ЛЮЛИН”№6,ВХ.Е,ЕТ.10,АП.76 ГР.СОФИЯ ДО ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ ЖК „ЛЮЛИН”№6,ВХ.Е,ЕТ.10,АП.76 ГР. СОФИЯ О Б Я В Л Е…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С 94П-3590-2/24.11.2016Г.

829

До Мирослав Пешев Маргаритов Жк „Сторгозия”бл.41,вх.А,ет.6, ап.18 Гр. Плевен                                                                                    …