Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7902-1 гр.Плевен 23.03.2015 г.

314

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв. 18 по плана на гр. Славяново, че е изработен проект за:           …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7903-1 гр.Плевен 23.03.2015 г.

365

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв. 141 по плана на гр. Славяново, че е изработен проект за:           …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7893-1 гр. Плевен 20.03.2015г

362

Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-138/20.03.2015г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на: Изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7889-1 гр.Плевен 19.03.2015 г.

363

Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.17 по плана на с. Беглеж, че е изработен проект за:           …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С - 92 – 7864-1 гр.Плевен 11.03.2015 г.

344

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С - 92 – 7864-1 гр.Плевен 11.03.2015 г.          Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти  241002,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-6918-1 гр.Плевен 24.09.2013г.

339

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-6918-1 гр.Плевен 24.09.2013г.          Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.45 по…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С 92-7873-1/13.03.2015 г. гр. Плевен

392

Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-126/11.03.2015г. на Зам. Кмета на Община Плевен е  одобрен:   Изменение на подробен устройствен план - План за застрояване…